Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XII/171/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 2012-11-14 11:48
dokument Uchwała Nr XII/170/2012 z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działkę nr 93/19 położoną w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2012-11-14 11:43
dokument Uchwała Nr XII/169/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne p.n. "Rozbudowa, przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy" 2012-11-21 08:19
dokument Uchwała Nr XII/168/2012 z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów i sieci przesyłowej do miejscowości Trzcińsko-Zdrój" 2012-11-21 08:17
dokument Uchwała Nr XII/167/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2012-2021. 2012-11-21 08:14
dokument Uchwała Nr XII/166/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012 oraz zmian w uchwale nr XI/145/2011 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2012. 2012-11-21 08:13
dokument Uchwała Nr XII/165/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012 r. w sprawie o przystąpieniu do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko ? Zdrój" w części obrębu ewidencyjnego Chełm Górny. 2012-11-14 11:56
dokument UCHWAŁA NR XII/164/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój dla terenów położonych w obrębach Strzeszów i Czarnołęka celem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2012-11-14 11:40
dokument UCHWAŁA NR XII/163/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2012-11-14 11:39
dokument UCHWAŁA Nr XII/162/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2012-11-14 11:37
dokument UCHWAŁA Nr XII/161/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali. 2012-11-14 11:36
dokument UCHWAŁA NR XII/160/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2012-11-14 11:31
dokument UCHWAŁA NR XII/159/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2012-11-14 11:30
dokument UCHWAŁA NR XII/158/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 127 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2012-11-14 11:28
dokument UCHWAŁA NR XII/157/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 220/1 położonej w obrębie nr 4 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2012-11-14 11:27
dokument UCHWAŁA NR XII/156/2012 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 05 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 93/4 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój. 2012-11-14 11:26
dokument UCHWAŁA NR XII/155/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 236/1 położonej w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój. 2012-04-03 14:52
dokument UCHWAŁA NR XII/154/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2012-04-03 14:51
dokument UCHWAŁA NR XII/153/2012 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 133/40 położonej w obrębie Gogolice gmina Trzcińsko-Zdrój. 2012-04-03 14:50
dokument UCHWAŁA NR XII /152/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2012 roku. 2012-04-03 14:41
dokument UCHWAŁA NR XII/151/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2012-04-03 14:36
dokument UCHWAŁA NR XII/150/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2012. 2012-04-03 15:12
dokument UCHWAŁA NR XII/149/2012 w sprawiezatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na 2012 rok. 2012-04-03 14:31
dokument UCHWAŁA NR XII/148/2012 w sprawie powołania do składu osobowego komisji Stałych. 2012-04-03 14:28