Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki: 93/14 o powierzchni 31 m2

BURMISTRZ
Gminy Trzcińsko-Zdrój
Rynek 15 , tel.  91 414-80-88 , fax  91  414-81-03

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na

sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102, poz. 651  z 2010 r. z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVII / 392 /09 z dnia 18.12. 2009 r.

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości

oznaczonej numerem działki: 93/14 o powierzchni 31 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul.Cmentarnej, przeznaczonej pod zabudowę garażową.
Nieruchomość zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, zapisana jest w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00022000, nie obciążona hipoteką .

Cena wywoławcza /netto/: 2.040,00 zł /słownie : dwa tysiące czterdzieści złotych netto /                               

Termin przetargu:  25 kwietnia 2012 r. o godz. 1100w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju  Rynek 15.

Warunki:

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

   1/ wpłacenie w kasie Urzędu / do godz.1300 / lub na konto„Urząd Miejski BS Chojna

       O/Trzcińsko- Zdrój Nr 94937010200400013020040001”  wadium w wysokości

       200,00 zł w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.- liczy się data wpływu na podane

       konto lub w kasie Urzędu

   2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

        nieruchomości.

U w a g i :

1/  do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

     zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty przygotowania nieruchomości

     do sprzedaży w wysokości 930,00 zł.

2/ pierwszeństwo w nabyciu przysługuje dzierżawcy nieruchomości.

3/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

    wadium nie podlega zwrotowi,

4/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia

    przetargu,

5/dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

   pokój nr 4 lub telefonicznie  91  4148088  wew.31

Trzcińsko-Zdrój; dnia 16 marca 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 19-03-2012 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 08:30