Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 129 o powierzchni 670 m2

BURMISTRZ
Gminy Trzcińsko-Zdrój
Rynek 15 , tel. 91 4148088 , fax 91 4148103

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późniejszymi zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr XXXVI/ 361 /2009 z dnia 30.10.2009 r.

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej

oznaczonej numerem działki 129 o powierzchni 670 m2 położonej w obrębie nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, przy ul. Al. Róż przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową z możliwością usług nieuciążliwych

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00037197, nie jest obciążona hipoteką.

Cena wywoławcza /netto/: 40.840,00 zł / słownie: czterdzieści  tysięcy osiemset

                                                                                   czterdzieści złotych netto/.

 

Termin przetargu:  04 kwietnia 2012 r. o godz. 915 w Sali Posiedzeń

                             Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju  Rynek 15.

 

Warunki:

 

- warunkiem uczestnictwa w przetargu jest ;

   1/ wpłata w kasie / do godz. 1300/ lub na konto„Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko –  Zdrój Nr 94937010200400013020040001”  wadium w wysokości  4.000,00 zł z odpowiednim wyprzedzeniem aby najpóźniejdo dnia 30 marca 2012 r.  wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu.

         2/ złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym  nieruchomości.

U w a g i :

1/  do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 250,00 zł,

2 / w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

3/  w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

4/ uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji przetargowej dokument   stwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz dowód wpłaty wadium,

5/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

   pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 30.03.2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 06-03-2012 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2012 14:01