Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 257/5 o powierzchni 5,1806 ha

BURMISTRZ
Gminy Trzcińsko-Zdrój
Rynek 15 , tel. 091 414-80-88 , fax  091 414-81-03

O g ł a s z a

rokowania po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 257/5 o powierzchni 5,1806 ha położonej w obrębie Piaseczno gmina Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej na cele rolno-leśne.

Działka posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00057299/2, nie jest obciążona hipoteką. W dniach 08 lipca 2011r., 15 września 2011 r. i 23 listopada 2011 r. przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone, które zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza:  96.440,00 / słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych/.                            

Termin rokowań:   04 kwietnia 2012 r. o godz. 1100  w Sali Posiedzeń Urzędu  Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju  Rynek 15.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest ;

1/ wpłacenie w kasie Urzędu/ do godz. 1300 / lub na konto„Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001” zaliczki w wysokości

    9.000,00 zł najpóźniej do dnia 30 marca 2012 r. / liczy się data wpływu w/w  kwoty  na podanekonto/ tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od

    zawarcia umowysprzedaży,

2/ złożenie pisemnego zgłoszenia / w zamkniętej kopercie z napisem „ rokowania nr  działki .. data ..”/  w terminie najpóźniej do dnia 30 marca 2012 r .

       / do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty zaliczki /.

   W/w zgłoszenie winno zawierać: - datę sporządzenia, - imię i nazwisko oraz adres,  - pisemne oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki

      - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

      - własnoręczny podpis składającego zgłoszenie.

U w a g i :

1/organizator rokowań przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty na następujących warunkach:

- I wpłata w wysokości nie mniejszej niż 40 % ceny uzyskanej w drodze rokowań, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,

- pozostałą kwotę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat,

- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu,  stopy procentowej równej stopie redyskonta stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

2/ do ceny ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowanianieruchomości do sprzedażyw wysokości 410,00 zł ,

3/ w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą w wymaganym terminie zaliczkę i zgłoszenie,

4/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomościwpłacona

zaliczka nie podlega zwrotowi,

5/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań

bez wybrania nabywcy nieruchomości,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie  0 91  4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 01 marca 2012 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 05-03-2012 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 05-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2012 08:46