Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NRX/137/2011 NR X/137 /2011 w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój części nieruchomości

U C H W A Ł A NR X/137 /2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
Z dnia 25 listopada 2011r.

 

w sprawiewyrażenia zgody i upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój części nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju  

uchwala, co następuje:

           

    § 1. Wyraża zgodę oraz upoważnia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy udziału w wysokości 1/5 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność małżonków Państwa Małgorzaty Szwarcowskiej i Krzysztofa Szwarcowskiego oznaczonej numerem działki 24/2 o powierzchni 0,16 ha położonej w obrębie Tchórzno gmina Trzcińsko-Zdrój.

    § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU Z DNIA

w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój nieruchomości

 

Nieruchomość oznaczona numerem działki 24/2 o pow. 0,16 ha położona w obrębie geodezyjnym Tchórzno gmina Trzcińsko-Zdrój stanowi współwłasność w udziale do 1/5 części małżonków Państwa Małgorzaty Szwarcowskiej i Krzysztofa Szwarcowskiego zamieszkałych w Tchórznie nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

W dniu 03 listopada 2011 r. pomiędzy małżonkami Państwem Małgorzatą Szwarcowską

i Krzysztofem Szwarcowskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Zbigniewa Kiltasa zostało zawarte porozumienie o sprzedaży dla Gminy za kwotę 14.000,00zł / czternastu tysięcy złotych/ budynku mieszkalnego stanowiącego udział do       1/5 części nieruchomości opisanej jak wyżej.

Po nabyciu przez Gminę nieruchomość zostanie przeznaczona na świetlicę dla mieszkańców wsi Tchórzno.

Mając na uwadze realizację zadań własnych Gminy uzasadnionym jest nabycie przedmiotowej nieruchomości na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój.


Drukuj artykul

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 15-12-2011 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2011 08:34