Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR VIII/110/2011 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa oraz nauczycieli realizujących etat łączony.

UCHWAŁA NR VIII/110/2011
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU
z dnia 02 września 2011 r.

 

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedyi psychologa oraz nauczycieli realizujących etat łączony.

Na podstawie art.42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 913, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 ) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230)Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala  co następuje:

 

§1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

1.      pedagoga – 20 godzin,

2.      logopedy – 20 godzin,

3.      psychologa- 20 godzin.

 

§2.1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2.Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe,

zgodnie z art.35 ust.2 Karta Nauczyciela.

3.Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4.Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób,

że wielkości wynoszące 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5.Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6.Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

 

§3. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko
w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.

 

§4. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

 

 

Załącznik do uchwały Nr VIII/110/2011

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

z dnia 2 września 2011 r.

 

 

 

 

Przykładowy sposób naliczania pensum łączonego nauczyciela:

1.      Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18-godzinnego i 11 wg pensum 22- godzinnego: 9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20- brak godzin ponadwymiarowych.

2.      Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18-godzinnego
i 21 godzin wg pensum 26-godzinnego: 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14;

jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin- 24 godziny, a pozostałe 3 stanowią godziny ponadwymiarowe.

3.      Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum18-godzinnego
i 10 godzin wg pensum 26-godzinnego: 15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22;

jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin- 20, a pozostałe 5 godzin to godziny ponadwymiarowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 21-09-2011 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 21-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2011 15:01