Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/108/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Piaseczno na lata 2007-2015

Uchwała Nr VIII/108/2011
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 02 września 2011r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Piaseczno na lata 2007-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r.
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230/,Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala,

co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/186/08 Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdrój z dnia 28 marca 2008r w sprawie przyjęcia Planu odnowy miejscowości Piaseczno na lata 2007-2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) W Planie odnowy miejscowości Piaseczno na lata 2007-2015 dodaje się  rozdział  VIII     w brzmieniu:

VIII  Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

 

W miejscowości  można wyodrębnić  obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Obszar ten, to kamienno – ceglany   kościół  z  XIII – XIV  wieku.

Wymieniony obszar w opinii mieszkańców jest bardzo istotny dla funkcjonowania lokalnej społeczności. Remont kościoła pozwoliłoby na intensywniejsze nawiązywanie kontaktów społecznych, identyfikację kulturową i zacieśnianie więzi przez różne pokolenia mieszkańców.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcińska-Zdroju.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

           

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/108/2011

RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 02 września 2011r.

 

 

Wymóg opracowania Planów Odnowy Miejscowości wynika z zapisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Oś 3 Działanie„Odnowa i rozwój wsi”.

Plany Odnowy Miejscowości służą do określenia kierunków rozwoju miejscowości oraz wyznaczają konkretne projekty do realizacji przy wsparciu funduszy unijnych. Uchwalenie planów umożliwi składanie wniosków do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedstawiany do zatwierdzenia Plan Odnowy Miejscowości Piaseczna na lata 2007-2015 stanowi aktualizację zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/186/08 Rady Miejskiej w Trzcińsku Zdroju z dnia 28 marca  2008 r. Planu Odnowy Miejscowości Piasecznie  na lata  2007-2015.

Aktualizacja dotyczy uzupełnienia ww. Planu Odnowy Miejscowości o rozdział VIII zatytułowany „Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 21-09-2011 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 21-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2011 14:59