herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Statut Przedszkola

Uchwała nr 1/2015
Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 sierpnia
2015 r.
w sprawie Statutu P
rzedszkola

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami), Rada Pedagogiczna W głosowaniu jawnym, jednogłośnie uchwala co następuje:


§ 1
Uchwala się jednolity tekst Statut Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchyla się dotychczasowy Statut Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju z dnia
29 sierpnia. 2011 r.

§ 4

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w obecności 7 członków Rady Pedagogicznej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia. 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Bogumiła Gardziejewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 19-09-2011 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 23-02-2016 13:46