herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu oraz archiwum, pełnomocnik ds. informacji niejawnych

Zakres zadań stanowiska ds. sekretariatu, organizacji Urzędu, archiwum i pełnomocnika ds. informacji niejawnych (symbol SiA):

 

A.        W zakresie sekretariatu, organizacji Urzędu oraz archiwum należy:

 

1)         Obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Burmistrza:

a)         przygotowywanie materiałów do zarządzeń Burmistrza,

b)         prowadzenie ewidencji zarządzeń Burmistrza,

c)         prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Burmistrza,

d)         przygotowanie sprawozdań z pracy Burmistrza za okres między sesjami Rady Miejskiej.

 

2)         Udzielanie informacji o procedurach obowiązujących przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

3)         Prowadzenie rejestrów:

a)         poczty przychodzącej i wysyłanej z Urzędu,

b)         obwieszczeń i ogłoszeń wpływających do Urzędu oraz ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

c)         wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy,

d)        delegacji służbowych,

e)         pieczęci i pieczątek stosowanych w Urzędzie,

f)         pieczęci i pieczątek wycofanych,

g)         skarg i wniosków.

 

4)         Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, pieczęciami.

5)         Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne urządzeń biurowych.

6)         Prowadzenie biblioteki urzędu, w tym rejestru zamawianych książek.

7)         Przechowywanie i udostępnianie książki kontroli.

8)         Prowadzenie ewidencji stwierdzenia własnoręczności podpisów.

9)         Prowadzenie archiwum zakładowego.

10)       Współdziałanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie wprowadzania i doskonalenia rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie kancelaryjnego obiegu dokumentów w Urzędzie.

11)       Prowadzenie akcji kurierskiej.

 

B.        w zakresie organizacji pracy kancelarii niejawnej należy:

12)       Prowadzenie spraw związanych z organizacją ochrony informacji niejawnych.

13)       Sprawdzanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i postępowania z udostępnionymi materiałami zawierającymi informacje niejawne.

14)       Zachowanie środków informacji niejawnych i bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

15)       Organizowanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

16)       Prowadzenie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w zakresie informacji niejawnych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 20-04-2005 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 09:55