Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przeterg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki: 257/4 o powierzchni 26.7050 ha


 

BURMISTRZ
Gminy Trzcińsko-Zdrój
Rynek 15 , tel. 91414-80-88 , fax
91414-81-03

 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261, poz.2603 z 2004 r./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./ a także Uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr IV / 33 /2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości rolnej

 

oznaczonej numerem działki: 257/4 o powierzchni 26.7050 ha położonej w obrębie Piaseczno gmina Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zalesienie

Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr SZ1Y/00057299/2, nie jest obciążona hipoteką.

 

Cena wywoławcza: 476.690,00 zł / słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy

sześćset dziewięćdziesiąt złotych

 

 

Termin przetargu: 08 lipca 2011 r. o godz. 1040 w Sali Posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju Rynek 15.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 47.000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Chojna O/Trzcińsko - Zdrój

Nr 94937010200400013020040001 z odpowiednim wyprzedzeniem, aby najpóźniej do dnia

05 lipca 2011 r. wymagana kwota wpłynęła na konto Urzędu

 

oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym

nieruchomości.

 

U w a g i :

 

1/ do ceny ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości

do sprzedaży w wysokości 410,00 zł,

2/ w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone

wadium nie podlega zwrotowi,

3/ w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu,

4/ w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie,

miejscu i w formie określonej w ogłoszeniu o przetargu,

5/ w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do uzyskania

zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, zgodnie

z przepisami odrębnymi. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia

przetargu Gmina będzie miała prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie uczestnika zawarcie

umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium,

6/ dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie

pokój nr 4 lub telefonicznie 91 4148088 wew. 31.

 

 

 

Trzcińsko-Zdrój; dnia 06.06.2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Misiun 08-06-2011 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Misiun 08-06-2011 11:00