Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zakres zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC):

 

A. W zakresie zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Załatwienie spraw związanych z zawarciem związku małżeńskiego.
 2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Wystawienie odpisów akt stanu cywilnego, zaświadczeń na żądanie stron, organów państwowych i innych osób uprawnionych.
 4. Wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
 5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji statystyki państwowej.
 6. Sporządzanie wniosków o nadanie medali „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
 7. Załatwianie spraw konsularnych – wydawanie odpisów akt zaświadczeń z ksiąg poniemieckich.
 8. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów osobistych.

B. W zakresie zarządzania kryzysowego należy:

 1. Opracowywanie szczegółowego planu reagowania kryzysowego Gminy,
 2. Współpraca z innymi organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń.
 3. Przygotowywanie planów i organizacja akcji ewakuacji i przyjęcia ludności.
 4. Prowadzenie szkolenia Zespołu Reagowania Kryzysowego i kontrola przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego.
 5. Nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 6. Nakładanie obowiązkowych świadczeń osobistych i rzeczowych.
 7. Opracowywanie innych dokumentów związanych ze stanem klęsk żywiołowych i zarządzania kryzysowego.
 8. Organizowanie procesu szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, sprawowanie kontroli nad przebiegiem szkolenia w urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
 9. Upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 10. Zbieranie i wstępne analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.
 11. Organizowanie spotkań i informowanie organów nadrzędnych o działaniach podjętych w sprawach i na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

C. W zakresie obrony cywilnej należy:

 1. Tworzenie formacji obrony cywilnej i wyznaczanie ich komendantów.
 2. Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.
 3. Nakładanie na mieszkańców obowiązków w zakresie samoobrony.
 4. Planowanie operacyjne Obrony Cywilnej.
 5. Tworzenie i nadzór nad formacjami OC na potrzeby gminy i w zakładach pracy.
 6. Gospodarka sprzętem OC.

D. W zakresie spraw obronnych należy:

 1. Przygotowywanie ludności i mienia na wypadek zagrożenia i wojny.
 2. Organizacja i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych i poborowych oraz poboru.
 3. Współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi.
 4. Organizacja kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych.
 5. Zadania mobilizacyjne na rzecz sił zbrojnych.
 6. Określanie zadań obronnych gminnych jednostek organizacyjnych.
 7. Organizacja stałego dyżuru.
 8. Realizowanie zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych.
 9. Organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego.
 10. Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 20-04-2005 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 10:05