Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

 

Do zadań stanowiska ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami i rolnictwa należy:

 

A. W zakresie geodezji i gospodarki nieruchomościami należy:

 1. Nabywanie mienia komunalnego

a) z mocy prawa na podstawie przepisów odpowiednich ustaw;

b) - w drodze przekazania przez administrację rządową;

c) - na podstawie umów cywilno-prawnych;

d) - na podstawie orzeczeń sądów powszechnych.

 1. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym, w tym:

a) zlecanie podziałów geodezyjnych;

b) zlecanie szacunków wartości nieruchomości;

c) ogłaszanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia;

d) organizowanie przetargów oraz terminów i warunków zawierania umów sprzedaży.

 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym zlecanie operatów szacunkowych, przygotowanie warunków umów i przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy notarialnej.
 2. Prowadzenie całości spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości.
 3. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości, w tym:

a) wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego,

b) dokonywanie oceny prawidłowości wykonywania czynności ustalenia przebiegu granic,

c) przygotowywanie projektów decyzji zakresie rozgraniczenia w przypadku niezawarcia ugody,

d) umarzanie postępowania w przypadku zawarcia ugody lub sporu i przekazania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.

 1. Oddawanie w najem, dzierżawę bądź użyczenie osobom prawnym i fizycznym nieruchomości komunalnych, w tym przygotowanie przetargów wydzierżawiania nieruchomości.
 2. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym:

a) przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji komunalizacyjnej,

b) zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości Gminy.

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy.
 2. Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
 3. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu.
 4. Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu scalania i podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Prowadzenie spraw uwłaszczeniowych jednostek państwowych, organizacji spółdzielczych i społecznych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów.
 7. Prowadzenie spraw zmiany nazwy ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 8. Oznaczanie numerami porządkowymi nieruchomości w związku z ich zabudową.
 9. Inwentaryzacja mienia komunalnego i sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego oraz gminnego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
 11. Analiza, przygotowanie i obsługa podsystemów informatycznych w zakresie ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy

B. W zakresie rolnictwa należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 2. Ochrona roślin uprawnych przed szkodnikami i chwastami.
 3. Przyjmowanie zawiadomień o pojawianiu się organizmów szkodliwych i współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Roślin w tym zakresie.
 4. Współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie spraw związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych oraz deratyzacją.
 5. Przygotowanie decyzji i rejestracja zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi.
 6. Współpraca z administracją rządową i innymi instytucjami w zakresie doradztwa rolniczego.
 7. Koordynowanie wyborów Izb Rolniczych.
 8. Przygotowanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego oraz dokumentów dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym.
 9. Koordynowanie spraw związanych ze spisem rolnym.

C. w zakresie łowiectwa należy:

 1. Uczestnictwo w mediacji w sporach o wysokość powstałych szkód w uprawach polowych.
 2. Opiniowanie rocznych planów łowieckich.
 3. Opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 18-04-2005 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 12:25