Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych

 

Zakres zadań stanowiska ds. drogownictwa, handlu i inicjatyw gospodarczych:

 

A. W zakresie drogownictwa należy:

 1. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z gospodarką drogową, w tym:

a) ocena stanu sieci drogowej;

b) planowanie zadań w zakresie remontów wraz z przygotowaniem dokumentacji i zgłoszeniem realizacji robót;

c) bieżąca kontrola wykonywanych robót remontowych;

d) rozpatrywanie wniosków, skarg i interwencji w zakresie utrzymania dróg gminnych.

 1. Prowadzenie ewidencji dróg, ścieżek rowerowych, obiektów mostowych.
 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy.
 3. Koordynacja działań w zakresie budowy i utrzymania przystanków i zatok autobusowych.
 4. Prowadzenie akcji zimowej.
 5. Współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami.
 6. Opracowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg.
 7. Zaliczanie dróg do określonej kategorii.
 8. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, tj.:

a) na umieszczanie urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową;

b) na zajmowanie pasa drogowego;

c) na urządzanie zjazdów z dróg publicznych.

 1. Przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych i egzekwowanie przywrócenia ich do stanu pierwotnego.
 2. Sporządzanie opinii w sprawach imprez na drogach gminnych.
 3. Uzgadnianie oraz opiniowanie tras przejazdów nienormatywnych.
 4. Prowadzenie rocznych przeglądów dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz bieżące uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego.
 5. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność inwestycji drogowych o:
 1. dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój
  z programów pomocowych UE;
 2. dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój
  ze środków krajowych.
 1. Kontrola stanu utrzymania hydrantów p-poż. na terenie miasta i gminy,
 2. Eksploatacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.
 3. Organizacja zakupu energii do punktów oświetlenia drogowego i obiektów należących do Gminy Trzcińsko-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych.
 4. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością administratora dróg gminnych.
 5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

B. W zakresie handlu i inicjatyw gospodarczych należy:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o potrzebach i możliwościach Gminy w tym zakresie.
 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w granicach liczby punktów ustalonych przez Radę Miejską.
 3. Opracowanie projektów programów gospodarczych Gminy oraz nadzór i koordynacja w zakresie realizacji przyjętych przez organy Gminy programów gospodarczych.
 4. Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju placówek produkcyjnych i usługowych w tym rzemieślniczych w branżach szczególnie mieszkańcom potrzebnych.
 5. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o CEIDG.

C. W zakresie ochrony zabytków:

 1. Realizowanie zadań w dziedzinie ochrony, konserwacji i restauracji zabytków wynikających z obowiązków gminy, w tym zadań określonych w „Gminnym Programie opieki nad zabytkami, związanych z zabezpieczaniem, utrzymaniem i konserwacją zabytków oraz miejsc pamięci narodowej.
 2. Opracowywanie planów ochrony zabytków.
 3. Prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 4. Prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.
 5. Współpraca z organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zabytków.
 6. Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 18-04-2005 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 12:55