Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zakres zadań stanowiska ds. obsługi biura Rady Miejskiej, kadr, bhp, wyborów i obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

A. W zakresie obsługi biura Rady Miejskiej należy:

 1. Obsługa kancelaryjno- biurowa oraz merytoryczna Rady i jej organów w szczególności sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i jej organów oraz sporządzanie i opracowanie materiałów dokumentacyjnych, w tym interpelacji, wniosków, wystąpień, opinii i przekazywanie ich odpowiednim organom,
 2. prowadzenie rejestru i zbioru:

a) protokołów z posiedzeń Rady i jej organów,

b) uchwał Rady Miejskiej,

c) opinii Komisji.

 1. Pomoc w opracowywaniu projektów planów pracy Rady i Komisji.
 2. )Wykonywanie zadań związanych z wyborami organów jednostek pomocniczych.
 3. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu.
 4. Prowadzenie rejestru klubów radnych.
 5. Protokołowanie zebrań i spotkań Burmistrza i Rady Miejskiej z:

a) sołtysami,

b) pracownikami urzędu.

 1. Przeprowadzanie konsultacji ze społecznością lokalną
 2. Praca w zespole zadaniowym pracowników Urzędu Miejskiego ds. przygotowywania wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność o:

a) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój z programów pomocowych UE,

b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój ze środków krajowych.

 1. Przygotowywanie materiałów sesyjnych, w tym projektów uchwał poza uchwałami przygotowywanymi przez poszczególne stanowiska pracy wynikające z ich przydziału czynności.

B. W zakresie kadr należy:

 1. Prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników.
 3. Prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.
 4. Opracowywanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Urzędzie oraz sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie.
 5. Prowadzenie spraw związanych z aktami ostatniej woli (testamenty).
 6. Prowadzenie listy obecności.
 7. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Przygotowanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze i kierowników jednostek organizacyjnych z wyłączeniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola.

C. W zakresie wyborów należy:

 1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz burmistrza gminy referendów i konsultacji społecznych.

D. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi należy:

 1. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,.

E. W zakresie higieny pracy oraz przepisów ppoż. należy:

 1. Bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych nieprawidłowościach (zagrożeniach) i opracowywanie wniosków zmierzających do ich usunięcia
 2. Przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy w Urzędzie.
 3. Opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów lub instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków ppoż. na terenie Urzędu.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia pracowników Urzędu w okulary, odzież ochronną i środki higieny osobistej.
 5. Organizowanie obowiązujących szkoleń BHP i ppoż. pracowników Urzędu.
 6. Sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy.
 8. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola tych wniosków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 15-04-2005 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 13:00