Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds.organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia

 

Zakres zadań stanowiska ds. organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia:

 

A. W zakresie organizacji należy:

 1. Sporządzanie protokołów z zebrań zwoływanych przez Burmistrza, sporządzania i opracowania materiałów dokumentacyjnych, wniosków, wystąpień, opinii.
 2. Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej.
 3. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Organizacja zjazdów, narad i konferencji.
 5. Praca w zespole zadaniowym pracowników Urzędu Miejskiego ds. przygotowywania wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność o:

a) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój
z programów pomocowych UE,

b) dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w gminie Trzcińsko – Zdrój
ze środków krajowych.

 1. Przygotowywanie zaproszeń, listów gratulacyjnych, dyplomów.
 2. Załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją Urzędu z wyłączeniem materiałów biurowych.

B. W zakresie oświaty należy:

 1. Koordynacja i nadzór administracyjny nad gminnymi jednostkami oświatowymi,. analizowanie i opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola,
 2. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkującą na terenie Gminy, prowadzenie ewidencji w tym zakresie i podejmowanie działań związanych z egzekucją tych obowiązków.
 3. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w zakresie:

a) organizowania prac komisji egzaminacyjnych,

b) wydawania zaświadczeń o zdaniu egzaminu na szczebel nauczyciela mianowanego i prowadzenie rejestru zaświadczeń,

c) wydawania decyzji dotyczących nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 1. Opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 2. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola.
 3. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły i przedszkola oraz odwołania z tego stanowiska.
 4. Występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli.
 5. Prowadzenie procedur związanych z oceną pracy dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.
 6. Współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi instytucjami oraz organizacjami w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych.
 7. Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 8. Udział w pracach komisji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie Gminy.
 9. Przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawania nagród dla najlepszych uczniów w szkołach.

C. W zakresie kultury należy:

 1. Prowadzenie rejestru komunalnych instytucji kultury i bibliotek.
 2. Opracowywanie i przedkładanie organom samorządowym projektów aktów prawnych o tworzeniu, łączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury, biblioteki oraz nadawanie im statutów.
 3. Organizacja pracy świetlic wiejskich.
 4. Zapewnienie bieżącej eksploatacji świetlic wiejskich.
 5. Nadzór nad działalnością instytucji kultury i bibliotek.

D. w zakresie kultury fizycznej: należy

 1. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań.
 2. Przeprowadzanie i rozliczanie pod względem merytorycznym konkursu ofert organizacji pożytku publicznego.
 3. Przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawania stypendium sportowych.

E. W zakresie ochrony zdrowia należy:

 1. Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia na terenie Gminy,
 2. Określanie potrzeb społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 15-04-2005 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Piątkowski 17-05-2017 13:15