Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
INFORMACJA zalesienie gruntów rolnych na działce nr 872/2, 873 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2011-12-20 10:07
INFORMACJA budowa budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 76/1 obręb Czarnołęka g m. Trzcińsko-Zdrój 2011-12-20 10:05
INFORMACJA budowa wiaty na działce nr 36, 42/6 obręb nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój 2011-12-20 10:04
INFORMACJA rozbudowa budynku mieszkalnego na działce nr 83 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój 2011-12-20 10:03
INFORMACJA budowa wiaty na działce nr 36, 42/6 obręb nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój 2011-12-20 08:31
INFORMACJA budowa do 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/1 obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój 2011-12-20 08:23
Zawiadomienie na wniosek Jadwigi i Roberta Lewandowskich zam. w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-12-16 08:08
Zawiadomienie na wniosek Pana Pawła Pluskot zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-11-30 12:51
Zawiadomienie na wniosek Pana Pawła Wróbel zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-11-30 12:49
Zawiadomienie na wniosek Pani Liliany Krystyny Offen i Pana Zdzisława Zakrzewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-11-30 12:46
Zawiadomienie na wniosek Pana Józefa Szotta zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-11-30 12:45
Zawiadomienie na wniosek Pana Pawła Śmigielskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-11-30 12:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000 dla przedsięwziecia "Budowa drogi S3" na odcinku Szczecin- Gorzów 2011-11-28 11:30
Ustalenie lokalizacji dla inwestycji na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju 2011-11-07 08:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-10-28 12:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania budowy drogi przeciwpożarowej nr 14 na terenie leśnictwa Warnice na środowisko 2011-10-26 13:51
Wykaz dokumentów dotyczących przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi przeciw pożarowej nr 14 na terenie leśnictwa Warnice 2011-10-26 13:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-10-17 12:34
Informacja o instalacji zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe. 2011-10-10 14:17
Zawiadomienie że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-10-10 13:43
Zawiadomienie że w dniu 10 maja 2011 roku na wniosek Pani Justyny Łukaczewskiej zam. Stołeczna 38A, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 2011-10-07 14:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku Zdrój 2011-10-07 14:23
Obwieszczenie o utworzeniu następujących obwodów głosowania 2011-10-04 14:16
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój 2011-09-21 14:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2011-09-19 07:49
Decyzja o przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzcińsku Zdroju 2011-09-06 12:56
Obwieszczenie w sprawie: środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju. 2011-09-06 09:06
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Budowy kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góralice 2011-09-02 09:28
Zawiadomienie że została wydana decyzja w sprawie: środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolice. 2011-09-02 09:19
Informacja w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju 2011-07-21 13:24
Podaje się do publicznej wiadomości o rozbudowie i przebudowie budynku na działce nr 206/2 obręb Góralice gm. Trzcińsko-Zdrój 2011-07-12 11:37
Podaje się do publicznej wiadomości o budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 51 obręb Gogolice gm. Trzcińsko-Zdrój 2011-07-12 11:35
Podaje się do publicznej wiadomości o przebudowa budynku na działce nr 152 obręb Nr 3 m. Trzcińsko-Zdrój 2011-07-12 11:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na wniosek Pana Szczepana Widziaka 2011-07-12 11:31
Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju. 2011-07-08 11:04
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2011-07-08 11:01
Wykaz dokumentów dotyczących przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju 2011-06-15 14:20
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju 2011-06-15 14:08
w sprawie podjęcia uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Czarnołęka, Drzesz, Góralice, Rosnowo, Rosnówek i Strzeszów w gminie Trzcińsko-Zdrój 2011-05-20 12:35
Decyzja w sprawie montażu silosów zbożowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 280/31 obręb Piaseczno gm. Trzcińsko-Zdrój 2011-03-17 11:22
Decyzja w sprawie rozbudowy budynku rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 223/4 obręb Strzeszów gm. Trzcińsko-Zdrój 2011-03-17 11:20
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 209/7) 2011-03-17 09:06
Decyzja ws. budowy budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 104/2 obręb Gogolice 2011-03-11 14:30
Decyzja - zabudowa tarasu budynku mieszkalnego na działce nr 350. 2011-02-25 10:35
Decyzja - instalacja zbiornika naziemnego na gaz propan butan na działkach nr 113/2 i 113/3. 2011-02-25 10:34
Decyzja - rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na mieszkalno-usługowy na działce nr 193 obręb nr 2. 2011-02-25 10:35
Decyzja - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 172 obręb nr 1. 2011-02-25 10:33
Decyzja - budowa budynku mieszkalnego i przebudowa budynku gospodarczego na Dom Weselny na działce nr 57. 2011-02-25 10:31
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 56). 2011-02-23 08:15
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 104/2 w obrębie Gogolice 2011-02-18 10:07
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 280/1 w obrębie Piaseczno 2011-02-18 10:06
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 223/4 w obrębie Strzeszów 2011-02-18 09:31
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 57 w obrębie Nr 4 2011-02-07 10:57
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 193. 2011-02-03 08:15
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 113/2 i 113/3 2011-02-03 08:13
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 212/6). 2011-02-03 08:11
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 212/5). 2011-02-03 08:11
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 212/4). 2011-02-03 08:10
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 212/3). 2011-02-03 08:10
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 350 w obrębie Stołeczna. 2011-01-31 09:10
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych 2011-01-21 09:48
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr 172 w obrębie Nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój. 2011-01-20 13:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 4 (Trzcińsko-Zdrój, działka 63/1). 2011-01-20 13:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 2 (Trzcińsko-Zdrój, działka 30). 2011-01-20 13:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 1 (Trzcińsko-Zdrój, działka 158). 2011-01-20 13:08
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej (Trzcińsko-Zdój, działka 212/7) 2011-01-20 13:09
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (Trzcińsko-Zdój, działka 212/6) 2011-01-31 09:17
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (Trzcińsko-Zdój, działka 212/5) 2011-01-31 09:16
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży (Trzcińsko-Zdój, działka 212/4) 2011-01-31 09:15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Trzcińsko-Zdrój, działka 212/3) 2011-01-31 09:13