Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr II/199 /2011 w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2012. 2012-01-10 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR II/198/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniężnej z funduszu zdrowotnego 2012-01-16 12:33
dokument Zarządzenie Nr II/197/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Trzcińsko-Zdrój 2012-02-02 09:32
dokument Zarządzenie Nr II/195/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2012-01-26 13:07
dokument Zarządzenie nr II/194/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2012-01-03 12:26
dokument Zarządzenie Nr II/193/2011 w sprawie zlecenia organizacji pieczy zastępczej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 2012-01-03 12:24
dokument Zarządzenie Nr II/192/2011 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do zwierania umów cywilno-prawnych, oraz prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 2012-01-03 12:23
dokument Zarządzenie Nr II/191/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-12-21 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR II/190/2011 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój". 2011-12-15 13:55
dokument Zarządzenie Nr II/189/2011 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2012-01-03 12:18
dokument Zarządzenie Nr II/188/2011 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2012-01-03 12:17
dokument Zarządzenie Nr II/187/2011 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do zwierania umów cywilno- prawnych, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. 2012-01-03 10:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/186/2011 w sprawie: unieważnienia przetargu na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój". 2011-12-15 13:54
dokument ZARZĄDZENIE NR II/183/2011 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2011-12-15 08:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/182/2011 w sprawie: kasacji nieużywanych samochodów strażackich, będących na wyposażeniu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 2011-12-15 11:47
dokument Zarządzenie nr II/181/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 2011-12-15 08:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/180/2011 w sprawie zatrudnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju 2011-12-15 08:17
dokument ZARZĄDZENIE NR II/179/2011w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój nr II/166/2011 z dnia 03 listopada 2011 r w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-12-15 08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/178/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2011-12-15 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR II/176/2011 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu pt. ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój?. 2011-12-15 11:14
dokument ZARZĄDZENIE NR II/175/2011 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Trzcińsko-Zdrój?. 2011-12-15 11:11
dokument Zarządzenie Nr II/ 174/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 2011-12-15 11:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/ 173/2011 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-12-15 11:10
dokument Zarządzenie nr II/172/2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku -Zdroju 2011-12-02 11:42
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/171/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-12-15 11:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/169/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-12-15 11:06
dokument Zarządzenie NR II/168/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój nr II/166/2011 z dnia 03 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-11-08 14:01
dokument Zarządzenie nr II/167/2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-11-09 07:44
dokument Zarządzenie NR II/166/2011 w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-11-07 10:57
dokument Zarządzenie Nr II/165/2011w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-11-17 12:38
dokument Zarządzenie Nr II/164/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-07 10:55
dokument Zarządzenie Nr II/163/2011 w sprawie: III przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-07 10:54
dokument Zarządzenie Nr II/162/2011 w sprawie: III przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-07 10:53
dokument Zarządzenie Nr II/161/2011 w sprawie: III przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-07 10:52
dokument Zarządzenie Nr II/160/2011 w sprawie: IV przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-10-24 15:40
dokument Zarządzenie Nr II/159/2011w sprawie: IV przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-10-24 15:39
dokument Zarządzenie Nr II/158/2011 w sprawie: IV przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-10-24 15:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/157/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/4 2011-10-24 14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/156/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/3 2011-10-24 14:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/155/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/2 2011-10-24 14:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/154/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 181/1 2011-10-24 14:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/153/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 189 2011-10-24 13:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/152/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 188 2011-10-24 13:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/151/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 187 2011-10-24 13:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/150/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 186 2011-10-24 13:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/149/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 185 2011-10-24 13:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/148/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 127 2011-10-24 13:39
dokument Zarządzenie Nr II/147/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2011-10-17 12:31
dokument Zarządzenie Nr II/145/2011 w sprawie: przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój 2011-10-13 13:47
dokument Zarządzenie Nr II/143/2011 w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej 2011-10-21 13:04
dokument Zarządzenie Nr II/142/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2011-10-21 13:06
dokument Zarządzenie Nr II/ 141/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2011-10-21 13:18
dokument Zarządzenie Nr 11/140/2011 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych. 2013-05-17 14:24
dokument Zarządzenie Nr II/139/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-09-28 12:08
dokument Zarządzenie Nr II/138/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09 października 2011 roku. 2011-09-20 15:11
dokument Zarządzenie Nr II/135/2011 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania 2011-09-20 15:30
dokument Zarządzenie Nr II/134/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-09-19 07:52
dokument Zarządzenie Nr II/133/2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2011-09-06 14:14
dokument Zarządzenie Nr II/ 132 /2011 w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego. 2011-09-06 11:43
dokument Zarządzenie Nr II/ 127 /2011w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2. 2011-09-06 11:36
dokument Zarządzenie Nr II/126/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 2011-09-06 15:04
dokument Zarządzenie Nr II/ 125/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2011-09-06 15:00
dokument Zarządzenie Nr II/ 124/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2011-09-06 15:01
dokument Zarządzenie Nr II/122/2011 w sprawie powołania stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-08-26 08:18
dokument Zarządzenie Nr II/121/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dyrektora Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-08-25 08:27
dokument Zarządzenie Nr II/120/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-08-25 08:17
dokument Zarządzenie Nr II/119/2011 w sprawie wyznaczenia kuratora dla osoby nieobecnej. 2011-08-23 12:28
dokument Zarządzenie Nr II/118/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2011-08-23 12:26
dokument Zarządzenie Nr II/117/2011 w sprawie wyznaczenia komisji do przeprowadzenia egzaminu z egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2011-08-23 12:22
dokument Zarządzenie Nr II/116/2011 w sprawie określenia planu służby przygotowawczej. 2011-08-23 12:20
dokument Zarządzenie Nr II/115/2011 w sprawie wyznaczenia pracownika jako opiekuna służby przygotowawczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2011-08-23 12:17
dokument Zarządzenie Nr II/114/2011 w sprawie wyznaczenia pracownika do podpisywania delegacji. 2011-08-23 12:18
dokument Zarządzenie Nr II/113/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-08-05 10:14
dokument Zarządzenie NR II/112/2011 w sprawie zebrania wyborczego do organów samorządu mieszkańców wsi Chełm Dolny. 2011-08-05 10:10
dokument Zarządzenie NR II/111/2011 w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2011-08-05 10:08
dokument Zarządzenie NR II/110/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego 2011-08-05 10:07
dokument Zarządzenie NR II/109/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego 2011-08-05 10:06
dokument Zarządzenie Nr II/ 108 /2011 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-08-05 10:05
dokument Zarządzenie Nr II/107/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-08-05 09:59
dokument Zarządzenie Nr II/106/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:56
dokument Zarządzenie Nr II/105/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:55
dokument Zarządzenie Nr II/104/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:54
dokument Zarządzenie Nr II/103/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:50
dokument Zarządzenie Nr II/102/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:41
dokument Zarządzenie Nr II/101/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:40
dokument Zarządzenie Nr II/100/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:39
dokument Zarządzenie Nr II/99/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:38
dokument Zarządzenie Nr II/98/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:37
dokument Zarządzenie Nr II/97/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:36
dokument Zarządzenie Nr II/96/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-08-05 09:35
dokument Zarządzenie Nr II/95/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej 2011-08-05 09:34
dokument Zarządzenie Nr II/94/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2011-08-05 09:33
dokument Zarządzenie Nr II/93/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2011-08-05 09:31
dokument Zarządzenie Nr II/ 92/2011 w sprawie: powołania komisji do przekazania Przedszkola Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej w Stołecznej 2011-08-05 09:29
dokument Zarządzenie Nr II/91/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-08-05 09:28
dokument Zarządzenie NR II/90/2011 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2011-08-05 09:25
dokument Zarządzenie NR II/89/2011 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej 2011-08-05 09:24
dokument Zarządzenie NR II/88/2011w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach 2011-08-05 09:22
dokument ZARZĄDZENIE NR II/87/2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach 2011-07-05 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR II/86/2011 w sprawie: udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz ustalenia terminu składania wniosków. 2011-07-05 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR II/85/2011 w sprawie: przygotowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2011-07-05 13:43
dokument Zarządzenie Nr II/84/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2011-07-05 13:42
dokument Zarządzenie Nr II/83/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stołecznej 2011-07-05 13:41
dokument Zarządzenie Nr II/82/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach 2011-07-05 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/ 81/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego 2011-07-05 13:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/ 80/2011 w sprawie: powołania komisji do oszacowania wartości użytkowej zbiornika metalowego w miejscowości Góralice Gmina Trzcińsku-Zdroju 2011-07-05 13:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/ 79/2011 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego 2011-07-05 13:30
dokument Zarządzenie Nr II/ 78/2011 w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2011-07-05 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR II/77/2011 sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego 2011-07-05 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR II/76/2011 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach, Szkoły Podstawowej w Stołecznej oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku -Zdroj 2011-07-05 13:26
dokument Zarządzenie Nr II/ 75/2011 w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2011-07-05 13:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/74/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-05 13:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/73/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-05 13:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/72/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-05 13:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/71/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-05 13:10
dokument Zarządzenie nr II/70/2011 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-07-08 10:45
dokument Zarządzenie nr II/69/2011 w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-06-08 11:07
dokument Zarządzenie nr 68 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-06-06 12:47
dokument Zarządzenie Nr II/67/2011 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przeprowadzania kontroli meldunkowych 2011-05-24 14:12
dokument Zarządzenie Nr II/66/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-05-24 14:10
dokument Zarządzenie Nr II/65/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-05-10 14:15
dokument Zarządzenie Nr II/64/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011 2011-05-10 14:11
dokument Zarządzenie Nr II/63/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-05-10 11:39
dokument Zarządzenie Nr II/62/2011 w sprawie:I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-05-10 11:34
dokument Zarządzenie Nr II/61/2011 w sprawie:I przetargu ustnego nieograniczonego 2011-05-10 11:30
dokument Zarządzenie Nr II/60/2011 w sprawie:opłat za umieszczanie reklam na terenach gminnych 2011-05-10 11:19
dokument Zarządzenie Nr II/ 59/2011 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w 2011 r. dla pracowników Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-04-19 10:00
dokument Zarządzenie nr II/58/2011 w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim 2011-04-19 09:46
dokument Zarządzenie NR II/57/2011 w sprawie wyznaczenia pracownika jako administratora strony internetowej BIP 2011-04-19 09:42
dokument Zarządzenie NR II/56/2011 odwołanie Pana Piotra Tomaszewskiego z funkcji Kierownika Kancelarii Tajnej 2011-04-19 09:36
dokument Zarządzenie nr II/55/2011 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2011-04-07 12:04
dokument Zarządzenie nr II/54/2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego 2011-04-07 11:57
dokument Zarządzenie nr II/53/2011 w sprawie wprowadzenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2011-04-07 11:52
dokument Zarządzenie nr II/52/2011 w sprawie przekazania stanowiska pracy informatyk. 2011-04-06 08:05
dokument Zarządzenie nr II/51/2011 w sprawie regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012”. 2011-04-06 08:02
dokument Zarządzenie nr II/49/2011 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-03-28 12:54
dokument Zarządzenie nr II/45/2011 w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw związanych z zwierania cywilno-prawnych. 2011-03-14 10:32
dokument Zarządzenie nr II/44/2011 w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do zwierania umów cywilno-prawnych, oraz prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej. 2011-03-14 10:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr II/ 43 /2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2012-05-22 15:03
dokument Zarządzenie nr II/42/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego. 2011-03-14 10:26
dokument Zarządzenie nr II/41/2011 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2011 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych... 2011-03-07 08:18
dokument Zarządzenie nr II/40/2011 w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań. 2011-02-28 12:38
dokument Zarządzenie nr II/39/2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dystrybucji i rozdziału żywności UE za 2009 rok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2011-03-14 10:37
dokument Zarządzenie nr II/39/2011 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2011-03-03 13:13
dokument Zarządzenie nr II/37A/2011 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz sporządzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2011-03-18 14:05
dokument Zarządzenie nr II/37/2011 w sprawie: powołania komisji do oceny prac plastycznych pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą ? straż przychodzi ci z pomocą” 2011-02-14 12:31
dokument Zarządzenie nr II/36/2011 w sprawie: przetargu w trybie zapytania o cenę. 2011-02-14 12:31
dokument Zarządzenie nr II/35/2011 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2011-02-14 13:15
dokument Zarządzenie nr II/34/2011 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-02-14 12:29
dokument Zarządzenie nr II/33/2011 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2011-02-08 13:42
dokument Zarządzenie nr II/32/2011 w sprawie: ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-02-08 13:40
dokument Zarządzenie nr II/31/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2011-02-03 13:05
dokument Zarządzenie nr II/30/2011 w sprawie: zmiany przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2011. 2011-02-03 12:58
dokument Zarządzenie nr II/27/2011 w sprawie: przygotowania zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. 2011-02-08 13:39
dokument Zarządzenie nr II/26/2011 w sprawie: sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej. 2011-01-21 07:56
dokument Zarządzenie nr II/25/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-21 07:54
dokument Zarządzenie nr II/24/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-21 07:54
dokument Zarządzenie nr II/23/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-21 07:53
dokument Zarządzenie nr II/22/2011 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-21 07:53
dokument Zarządzenie nr II/21/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2011-01-19 14:07
dokument Zarządzenie nr II/20/2011 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2011-01-19 14:06
dokument Zarządzenie nr II/19/2011 w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej. 2011-01-18 09:50
dokument Zarządzenie nr II/18/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych... 2011-02-16 07:42
dokument Zarządzenie nr II/17/2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2011-01-13 10:49
dokument Zarządzenie nr II/16/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku. 2011-01-12 12:17
dokument Zarządzenie nr II/15/2011 w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2011r. 2011-01-12 08:52
dokument Zarządzenie nr II/14/2011 w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych do organów samorządu mieszkańców wsi. 2011-01-12 08:50
dokument Zarządzenie nr II/13/2011 w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2011-01-12 12:31
dokument Zarządzenie nr II/12/2011 w sprawie przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2011. 2011-01-12 08:47
dokument Zarządzenie nr II/11/2011 w sprawie: Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Cmentarnej w Trzcińsku-Zdroju oraz zasad użytkowania i wynajmu hali sportowej dla pozaszkolnych grup zorganizowanych i osób indywidualnych. 2011-01-12 08:46