Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr I/574/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr I/574/2010

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 222 ust 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz § 15 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/390/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 94.388,00 zł;

w tym:

1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - nie objęte planami
finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 23.398,00 zł

z tego (w całości):

a)w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 - 23.398,00 zł;

2) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin,

o kwotę - 70.990,00 zł

z tego (w całości):

a)w dziale 852, rozdział 85214, § 2030-1 - 2.000,00 zł;

b)w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 68.990,00 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 94.388,00 zł;

w tym :

1) wydatki na realizację zadań Gminy z zakresu administracji

rządowej w planie finansowym Urzędu Miejskiego

w Trzcińsku-Zdroju jw.:, o kwotę - 23.398,00 zł;

z tego:

a)w dziale 751, rozdział 75109, § 3030 - 13.280,00 zł

rozdział 75109, § 4110-1 - 552,09 zł

rozdział 75109, § 4120-1 - 89,59 zł;

rozdział 75109, § 4170 - 3.656,32 zł;

rozdział 75109, § 4210 - 2.395,00 zł;

rozdział 75109, § 4300 - 2.425,00 zł;

rozdział 75109, § 4410 - 1.000,00 zł;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy- w planie

finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 2.000,00 zł;

z tego (w całości):

a)w dziale 852, rozdział 85214, § 3110-3 - 2.000,00 zł;

3) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy- w planie

finansowym Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty

w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 68.990,00 zł;

z tego(w całości):

a)w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 68.990,00 zł;

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne budżetu Gminy w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień rezerwę na inwestycje i zakupy

inwestycyjne - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 9.756,00 zł;

w tym( w całości) :

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - 9.756,00 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień plan wydatków budżetowych
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w planie finansowym
Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 9.756,00 zł;

w tym:

a) w dziale 750, rozdział 75095-2, § 6060-2 - 9.756,00 zł;

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy -

w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień wydatki z rezerwy ogólnej
budżetu Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

o kwotę - 2.293,00 zł;

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 2.293,00 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki na realizację

własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego j.w., o kwotę - 2.293,00 zł;

z tego(w całości):

a) w dziale 853, rozdział 85395, § 2310 - 2.293,00 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym dochodów budżetowych

z tytułu dotacji celowych z powiatu na zadania bieżące Gminy realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień dochody budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miejskiego w

Trzcińsku-Zdroju jw, o kwotę - 6,61 zł

w tym:

a) w dziale 853, rozdział 85395, § 2329 - 6,61 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień dochody budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miejskiego w

Trzcińsku-Zdroju jw, o kwotę - 6,61 zł

w tym:

a) w dziale 853, rozdział 85395, § 2327 - 6,61 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację zadań własnych Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień wydatki budżetowe
- miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego
działu klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miejskiego w

Trzcińsku-Zdroju jw, o kwotę 2.645.738,00 zł;

w tym:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 6058-1 - 245.900,00 zł;

b) w dziale 750, rozdział 75022, § 4300 - 2.500,00 zł;

rozdział 75022, § 4370 - 500,00 zł;

rozdział 75022, § 4410 - 2.000,00 zł;

rozdział 75095-3, § 3020 - 821,00 zł;

c) w dziale 851, rozdział 85154, § 4300 - 1.000,00 zł;

d) w dziale 900, rozdział 90001, § 6058-1 - 353.820,00 zł;

rozdział 90001, § 6058-2 - 1.600.460,00 zł; rozdział 90095, § 4210 - 31,00 zł;

e) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 6058-1 - 438.206,00 zł;

f) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4270 - 500,00 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe między

rozdziałami i paragrafami - w ramach tego samego działu klasyfikacji

budżetowej w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju jw

o kwotę - 2.645.738,00 zł;

w tym:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 6057-1 - 245.900,00 zł;

b) w dziale 750, rozdział 75022, § 3030 - 5.000,00 zł;

rozdział 75095-3, § 4110-1 - 821,00 zł;

c) w dziale 851, rozdział 85154, § 4260 - 1.000,00 zł;

d) w dziale 900, rozdział 90001, § 6057-1 - 353.820,00 zł;

rozdział 90001, § 6057-2 - 1.600.460,00 zł; rozdział 90095, § 4300 - 31,00 zł;

e) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 6057-1 - 438.206,00 zł;

f) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4300 - 500,00 zł;

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu polegające na równoważnym zwiększeniu dochodów i wydatków, o kwotę 94.388,00 zł, zostały spowodowane zwiększeniem dotacji celowych dla Gminy - wskutek Decyzji nr 326 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 05 października 2010 roku na kwotę 23.398,00 zł, Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 576/2010 z dnia 12 października 2010 roku na kwotę 2.000,00- zł, Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 587/2010 z dnia 15 października 2010 roku na kwotę 68.990,00- zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 24-11-2010 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2010 14:39