herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr I/24/2010 w sprawie zmian w Budżecie Zakładu Komunalnego na rok 2011. 2011-02-09 12:56
Zarządzenie Nr I/23/2010 w sprawie zatwierdzenia Budżetu Zakładu Komunalnego na rok 2011. 2011-02-09 12:55
Zarządzenie Nr I/22/2010 w sprawie zmian w budżecie Zakładu Komunalnego na rok 2010 w Trzcińsku-Zdroju. 2011-02-01 09:23
Zarządzenie Nr I/21/2010 w sprawie ustalenia ceny usługi transportowej. 2010-12-22 14:18
Zarządzenie Nr I/20/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2010-12-10 08:24
Zarządzenie Nr I/19/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010. 2010-11-30 15:23
Zarządzenie Nr I/18/2010 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Zakładzie Komunalnym oraz zasad jej koordynacji. 2010-10-22 10:01
Zarządzenie Nr I/17/2010 w sprawie zmian w budżecie Zakładu Komunalnego na rok 2010 w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-22 10:00
Zarządzenie Nr I/16/2010 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki materiałowej. 2010-10-22 09:59
Zarządzenie Nr I/15/2010 w sprawie naliczenia opłat za koszty dojazdu wywozu nieczystości płynnych beczką asenizacyjną Zakładu Komunalnego. 2010-10-22 09:58
Zarządzenie Nr I/14/2010 w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej. 2010-10-22 09:57
Zarządzenie Nr I/13/2010 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej. 2010-10-22 09:57
Zarządzenie Nr I/12/2010 w sprawie zmian w budżecie Zakładu Komunalnego na rok 2010 w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-22 09:53
Zarządzenie Nr I/11/2010 w sprawie: Zakładowej Polityki Rachunkowości. 2010-10-22 09:48
Zarządzenie Nr I/10/2010 w sprawie: ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Komunalnym w Trzcińsku-Zdroju”. 2010-10-22 09:38
Zarządzenie Nr I/9/2010 w sprawie zatwierdzenia Budżetu Zakładu Komunalnego na rok 2010. 2010-10-22 09:27
Zarządzenie Nr I/8/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-20 15:25
Zarządzenie Nr I/7/2010 w sprawie cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-20 15:14
Zarządzenie Nr I/6/2010 w sprawie opłat za wydanie warunków. 2010-10-20 15:11
Zarządzenie Nr I/5/2010 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego. 2010-10-20 15:08
Zarządzenie Nr I/4/2010 w sprawie cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-20 15:07
Zarządzenie Nr I/3/2010 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-20 15:06
Zarządzenie Nr I/2/2010 w sprawie: przyjęcia Regulaminu nagradzania i premiowania Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-20 15:05
Zarządzenie Nr I/1/2010 w sprawie: w sprawie: ustalenia Regulaminu organizacyjnego Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-10-20 15:04