Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/460/2010 w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.


UCHWAŁA NR XLIV/460/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Trzcińsko-Zdrój samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Kościuszki 36 w Trzcińsku-Zdroju zapisanego w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00045185/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie stanowiącego własność Pani Danuty Hołyńskiej nie obciążonego hipoteką w udziale do 164/1000 części do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i sześcioma budynkami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 56 o pow. 1010 m2 w obrębie nr 2 zapisanej w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00025557.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/460 /2010
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 roku

W dniu 30 czerwca 2010 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wpłynął wniosek Pani Danuty Hołyńskiej o umieszczenie Jej w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na fakt, iż jest osobą starszą (75 lat), chorą i z uwagi na zły stan zdrowia potrzebuje całodobowej opieki. Pani Danuta Hołyńska jest osobą samotną i chorą, nie ma dzieci własnych ani też przysposobionych, rodzina (rodzeństwo) nie wyraża zgody na sprawowanie opieki nad nią, nie ma również osób obcych, którzy w zamian za lokal mieszkalny podjęliby się opieki nad chorą Jest wyłączną właścicielka lokalu mieszkalnego, dwupokojowego przy ul. Kościuszki 36. Nie widząc osoby, której mogłaby darować mieszkanie w zamian za opiekę zwróciła się z prośbą o umieszczenie jej w Domu Opieki Społecznej a mieszkanie postanowiła przekazać na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-10-2010 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 31-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2010 15:19