Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/459/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


UCHWAŁA NR XLIV/459/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) - Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do wysokości 2.906.333,36 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 36/100) na pokrycie deficytu i rozchodów nie znajdujących pokrycia w dochodach roku 2010.

§2. Jako źródło spłaty kredytu ustala się dochody własne budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy z Bankiem oraz udzielenia zabezpieczenia kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-10-2010 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 31-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2010 15:15