Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/458/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010 oraz zmiany załącznika Nr 7 i 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/458/2010
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010 oraz zmiany załącznika Nr 7 i 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
t.j. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) -Rada Miejska w Trzcinisku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 192.192,00 zł

w tym:

1) dochody własne Gminy - 192.192,00 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 600 rozdział 60016 § 6280 - 192.192,00 zł.

tj. na zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych Gogolice, Stołeczna, Piaseczno”

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 3.156.262,36 zł

w tym:

1) dochody z dotacji rozwojowych na własne zadania inwestycyjne Gminy

o kwotę

z tego: - 2.753.874,00 zł

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 700 rozdział 70005 § 6208 - 157.035,00 zł

rozdział 70005 § 6209 - 20.937,00 zł

tj. z zadania pn. „Wystawa w byłym młynie-Odbudowa baszty

zachodniej”

b) w dziale 700 rozdział 70095 § 6208 - 1.336.678,00 zł

rozdział 70095 § 6209 - 178.224,00 zł

tj. z zadania pn. „Wystawa w byłym młynie- Budowa alei

spacerowej wzdłuż muru”

c) w dziale 801 rozdział 80101 § 6208 - 225.000,00 zł

rozdział 80101 § 6209 - 170.000,00 zł

tj. z zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta-

Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju”

d) w dziale 926 rozdział 92605 § 6208 - 666.000,00 zł

tj. z zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych -program Orlik 2012”

2) dochody własne Gminy, o kwotę - 402.388,36 zł;

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 0830 - 199.689,72 zł;

b) w dziale 900, rozdział 90001, § 0830 - 202.698,64 zł;

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę - 602.339,93 zł

w tym:

1) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy,

o kwotę - 311.739,93 zł

z tego :

w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

a) w dziale 600, rozdział 60016 § 6050-1 - 235.239,93 zł,

tj. na zadanie pn. „Przebudowa dróg osiedlowych Gogolice,

Stołeczna, Piaseczno ”.

b) w dziale 801 rozdział 80101 § 6059-1 - 76.500,00 zł

tj. na zadanie pn. „Rewitalizacja starej części miasta-Odrestaurowanie

budynku Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju”.

2) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 58.900,00 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 1.700,00 zł;

rozdział 80101, § 4010 - 45.000,00 zł;

rozdział 80101, § 4110-1 - 7.100,00 zł;

rozdział 80101, § 4120-1 - 1.100,00 zł;

rozdział 80146, § 4410 - 400,00 zł

b) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 3.100,00 zł;

rozdział 85401, § 4110-1 - 500,00 zł;

3) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Stołecznej, o kwotę - 44.100,00 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 800,00 zł;

rozdział 80101, § 4010 - 33.200,00 zł;

rozdział 80101, § 4110-1 - 5.300,00 zł;

rozdział 80101, § 4120-1 - 800,00 zł;

rozdział 80103, § 4010 - 3.100,00 zł;

rozdział 80103, § 4110-1 - 600,00 zł;

rozdział 80146, § 4410 - 300,00 zł

4) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Gogolicach, o kwotę - 37.700,00 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 800,00 zł;

rozdział 80101, § 4010 - 28.000,00 zł;

rozdział 80101, § 4110-1 - 4.500,00 zł;

rozdział 80101, § 4120-1 - 700,00 zł;

rozdział 80103, § 4010 - 1.700,00 zł;

rozdział 80103, § 4110-1 - 300,00 zł;

rozdział 80146, § 4410 - 300,00 zł

b) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 1.200,00 zł;

rozdział 85401, § 4110-1 - 200,00 zł;

5) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Publicznego Gimnazjum

w Góralicach, o kwotę - 105.400,00 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80110, § 3020 - 2.100,00 zł;

rozdział 80110, § 4010 - 57.300,00 zł;

rozdział 80110, § 4110-1 - 9.100,00 zł;

rozdział 80110, § 4120-1 - 1.300,00 zł;

rozdział 80110, § 4300 - 33.200,00 zł;

rozdział 80146, § 4410 - 500,00 zł

b) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 1.700,00 zł;

rozdział 85401, § 4110-1 - 200,00 zł;

 

6) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Publicznego Gimnazjum

dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 8.700,00 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 7.500,00 zł;

rozdział 80110, § 4110-1 - 1.200,00 zł;

7) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Zespołu

Ekonomiczno - Administracyjnego

Oświaty w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 4.800,00 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80114, § 4010 - 3.800,00 zł;

rozdział 80114, § 4110-1 - 1.000,00 zł;

8) na realizację zadań bieżących- w planie finansowym

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 31.000,00 zł;

z tego:

a) w dziale 852,rozdział 85214, § 3110 - 10.000,00 zł;

b) w dziale 852,rozdział 85219, § 4010-1 - 10.000,00 zł;

rozdział 85219, § 4110-1A - 1.700,00 zł;

rozdział 85219, § 4120-1A - 300,00 zł;

rozdział 85219, § 4300 - 9.000,00 zł;

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 3.776.377,92 zł

w tym :

1) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy o kwotę - 3.465.568,00 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 6050-1 - 17.471,50 zł

tj. z zadania pn. „Budowa chodnika w Strzeszowie

i Gogolicach”

b) w dziale 600, rozdział 60014, § 6050-2 - 7.570,50 zł

tj. z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej

14007 w Klasztornej”

c) w dziale 700 rozdział 70005 § 6058-1 - 157.035,00 zł

rozdział 70005 § 6059-1 - 52.134,00 zł

tj. z zadania pn. „Wystawa w byłym młynie-Odbudowa

baszty zachodniej”

d) w dziale 700 rozdział 70095 § 6058-1 - 1.336.678,00 zł

rozdział 70095 § 6059-1 - 437.559,00 zł

tj. z zadania pn. „Wystawa w byłym młynie-Budowa alei

spacerowej wzdłuż muru”

e) w dziale 801 rozdział 80101 § 6058-1 - 225.000,00 zł

tj. z zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta- Odrestaurowanie

budynku Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju”

f) w dziale 926, rozdział 92605, § 6050-1 - 1.232.120,00 zł

tj. z zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych

-program Orlik 2012”

2) na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 310.809,92 zł;

z tego :

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 3020 - 2.000,00 zł,

rozdział 40002, § 4010 - 93.366,60 zł,

rozdział 40002, § 4040 - 2.935,80 zł,

rozdział 40002, § 4110- 1 - 13.565,77 zł,

rozdział 40002, § 4120-1 - 3.740,22 zł,

rozdział 40002, § 4170 - 3.000,00 zł,

rozdział 40002, § 4260 - 7.372,92 zł,

rozdział 40002, § 4300 - 7.093,26 zł,

rozdział 40002, § 4360 - 943,42 zł,

rozdział 40002, § 4390 - 10.000,00 zł,

rozdział 40002, § 4410 - 2.775,00 zł,

rozdział 40002, § 4440-1 - 5.000,00 zł,

b) w dziale 900, rozdział 90001, § 3020 - 2.000,00 zł,

rozdział 90001, § 4010 - 97.235,76 zł,

rozdział 90001, § 4040      - 2.002,58 zł,

rozdział 90001, § 4110-1 - 13.358,91 zł,

rozdział 90001, § 4120-1 - 3.760,79 zł,

rozdział 90001, § 4170 - 1.000,00 zł,

rozdział 90001, § 4260 - 10.642,88 zł,

rozdział 90001, § 4300 - 13.884,97 zł,

rozdział 90001, § 4360 - 919,04 zł,

rozdział 90001, § 4390 - 3.500,00 zł,

rozdział 90001, § 4410 - 1.500,00 zł,

rozdział 90001, § 4430 - 3.212,00 zł,

rozdział 90001, § 4440 - 4.500,00 zł,

rozdział 90001, § 4700 - 500,00 zł

rozdział 90001, § 4740 - 1.000,00 zł,

 

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010 dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2010 roku, po uwzględnieniu późniejszych zmian otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Załączniki Nr 7 i 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010
- określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 i kolejnych oraz limity wydatków na programy finansowane ze środków pomocowych w latach 2010 i kolejnych, po uwzględnieniu późniejszych zmian - otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianie w wysokości 3.243.196,37 zł.,

który zostanie pokryty:

  1. środkami wolnymi w kwocie 336.863,01 zł,

  2. przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2.906.333,36,- zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-10-2010 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 31-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 13-10-2010 15:04