Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/457/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.

Uchwała Nr XLIV/457/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.

Na podstawie art. 266 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146) - Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju

uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, której organem założycielskim jest Gmina Trzcinsko-Zdrój.

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcinsko-Zdrój za I półrocze powinna zawierać:

  1. Zestawienie dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej bez wyodrębnienia dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

  2. Zestawienie ogólne dochodów i wydatków budżetu z wyszczególnieniem na bieżące i majątkowe.

  3. Zestawienie ogólne przychodów i rozchodów budżetu.

  4. Część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za I półrocze.

§ 3. Informacje określone w § 2 pkt. 1-3 powinny być ujęte w formie tabelarycznej w rozbiciu na niżej podane pozycje:

  1. Plany na dany rok po zmianach na dzień 30 czerwca danego roku budżetowego.

  2. Wykonanie za I półrocze.

  3. Wykonanie za I półrocze w procentach w stosunku do planu po zmianach.

§ 4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie tabelarycznej przedstawiającej swym zakresem realizację wartości wieloletniej prognozy finansowej określonych w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

§5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury za I półrocze powinna obejmować:

  1. Zestawienie tabelaryczne zawierające plan finansowy oraz wykonanie poszczególnych pozycji planu za I półrocze.

  2. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

  3. Część opisowa.

§ 6. Zapisy §4 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji za I półrocze 2011 roku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/89/07 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za ten sam okres.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcinsko-Zdrój.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-10-2010 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Makuchowski 31-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 07-10-2010 15:14