Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/455/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.


UCHWAŁA NR XLIV/455/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 41 ust 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238,z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010r. Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/399/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do uchwały punkt VII otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„VII. 1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju za realizację zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm./ ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

  • Przewodniczący komisji- 300 zł

  • Sekretarz - 150 zł

  • Członkowie komisji - 50 zł.

2. Za każdą nieobecność członka Komisji na posiedzeniu plenarnym, posiedzeniu zespołu problemowego oraz interwencyjnego potrąca się 10 % ustalonego wynagrodzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wchodzi w życie z dniem 01. września 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 07-10-2010 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 31-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2010 15:10