herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLIII/452/2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na najestetyczniejszą zagrodę wiejską, najczystszą wieś, zabudowę jednorodzinną oraz zabudowę wielorodzinną w gminie Trzcińsko-Zdrój. 2010-08-04 12:56
Uchwała Nr XLIII/451/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze. 2010-08-04 12:58
Uchwała Nr XLIII/450/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-08-04 12:58
Uchwała Nr XLIII/449/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu i poręczenia wekslowego. 2010-08-06 08:26
Uchwała Nr XLIII/448/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Trzcińsko-Zdrój na Burmistrza Gminy. 2010-08-04 11:30
Uchwała Nr XLIII/447/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Nowym Czarnowie. 2010-08-04 12:58
Uchwała Nr XLIII/446/2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2010-08-04 12:58
Uchwała Nr XLIII/445/2010 w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na część działki nr 145 położonej w obrębie Smuga gmina Trzcińsko-Zdrój. 2010-08-04 12:57
Uchwała Nr XLIII/444/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010 oraz zmiany załącznika Nr 7 i 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r. 2010-10-13 15:00
Uchwała Nr XLIII/443/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLII/439/10 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010 oraz zmiany załącznika Nr 7 i 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09... 2010-10-13 14:40
Uchwała Nr XLIII/442/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, tj. umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzcińsko-Zdrój... 2010-08-04 11:00