Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL/428/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.


Uchwała Nr XL/428/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres trzech lat tj. do dnia 31 marca 2013 r. z dotychczasowym dzierżawcą na część działki nr 54/1 o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Dobropole gmina Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do Uchwały
Nr XL/428/2010
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r.

Pan Zbigniew Wardaszewski zamieszkały w Dobropolu nr 8, 74-510 Trzcińsko-Zdrój jest dzierżawcą części nieruchomości rolnej oznaczonej numerem 54/1o pow. 0,07 ha położonej w obrębie Dobropole gmina Trzcińsko-Zdrój od 2 listopada 1999 roku i użytkuje ją bez przerwy. Ponadto jest współwłaścicielem nieruchomości i dzierżawioną część zagospodarował wraz ze swoją częścią gruntu. Mając powyższe na uwadze stosownym jest przedłużyć umowę dzierżawy na dalsze 3 lata tj. do 31 marca 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-05-2010 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 19-05-2010 09:31