Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL/427/10 w sprawie przystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój do projektu „Nowe możliwości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Trzcińsko-Zdrój”


Uchwała Nr XL/427/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój do projektu „Nowe możliwości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Trzcińsko-Zdrój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241/ w związku z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Przystąpić do projektu „Nowe możliwości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Trzcińsko-Zdrój” realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§2. Całkowitą wartość projektu stanowi w całości dotacja, która zostanie Gminie przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-05-2010 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2010 09:14