Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL/424/10 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcińsko- Zdrój w latach 2010 i kolejnych.

Uchwała Nr XL/424/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcińsko - Zdrój w latach 2010 i kolejnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie Limitu wydatków Gminy Trzcińsko - Zdrój na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych wprowadza się zmiany:

- wprowadza się zadanie nr 20:

Budowa parku wiejskiego - rekreacyjnego w Piasecznie

planowane płatności w latach:

2010r.: 24.000 zł, w tym: - środki JST - 24.000 zł

2011r.: 20.000 zł, w tym: - środki JST - 20.000 zł

- w zadaniu nr 16 pn.: Budowa nowych placów zabaw w Gminie Trzcińsko-Zdrój zmienia się wydatki w latach:

2010r.: 0 zł, w tym: - środki JST - 0 zł

2011r.: 110.000 zł, w tym: - środki JST - 110.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Do Uchwały Nr XL/424/2010

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 31 marca 2010 r.

Zadanie pod nr 20 Budowa parku wiejskiego - rekreacyjnego w Piasecznie został złożony do lokalnej grupy działania Stowarzyszenie Lider Pojezierza i został oceniony pozytywnie pod względem zgodności z lokalną strategią rozwoju. Wartość projektu 20. tys. złotych, 4 tys. złotych to koszty przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą gminą ma zamiar zlecić. Projekt zakłada dofinansowanie w wysokości 22.900 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-05-2010 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Radecki 31-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 19-05-2010 09:12