Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIX/413/10 sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcińsko?Zdrój w latach 2010 i kolejnych.


Uchwała Nr XXXIX/413/10

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 24 lutego 2010r.

sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcińsko - Zdrój w latach 2010 i kolejnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Trzcińsku - Zdroju

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Trzcińsku - Zdroju z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie Limitu wydatków Gminy Trzcińsko - Zdrój na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych wprowadza się zmiany:

- wprowadza się zadanie nr 19:

Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w Piasecznie planowane płatności w latach:

2010r.: 210.000 zł, tym: - środki JST - 210.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/413/10

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r.

Zadanie pod nr 19 załącznika oszacowane zostało na kwotę 210.000 zł. Sfinansowanie zadania zaplanowane zostało w całości ze środków budżetowych. Planuje się złożenie wniosku o środki UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z poziomem dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 09-04-2010 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 24-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2010 13:34