Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/403/09 w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.


Uchwała Nr XXXVII/403/09

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku i samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z2009r. Nr 52, poz. 420), oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 2005 r. Nr 143 poz.1199, z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz Monitor Polski z 2009 r. Nr 52 poz. 742) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1.Ustala się dzienne opłaty targowe na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój od osób prawnych i fizycznych wysokości 5,40 zł za 1m2 zajętej powierzchni placu targowego oraz 32,35 zł od sprzedaży z samochodu, która nie może przekroczyć 681,54 zł dziennie.

§2. Powołuje się inkasenta do pobierania opłaty targowej w osobach pracowników Urzędu Miejskiego: podinspektor Justyna Ziółkowska i podinspektor Zofia Bożek.

§3.Ustala się prowizję dla inkasentów za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% kwoty przez nich pobranej w dni wolne od pracy.

§4. Traci moc uchwała Nr XXIV/247/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie opłaty targowej.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do ustalenia opłaty targowej od dnia 01 lutego 2010 roku.

Uzasadnienie: do uchwały Nr Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
Z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i zasad poboru opłaty targowej.

Gmina Trzcińsko-Zdrój jest właścicielem działki oznaczonej numerem 127 położonej w Obrębie Nr 2 miasta Trzcińsko-Zdrój. Teren ten przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową. Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju utworzyła na tym terenie targowisko miejskie. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 8 cytowanej w uchwale ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady należy ustalanie opłat między innymi opłaty targowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 20-01-2010 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2010 09:25