Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/395/09 w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój części nieruchomości.


Uchwała Nr XXXVII/395/09

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój części nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę oraz upoważnia Burmistrza do nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy części /około 700 m2/ nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Pani Danuty Jadwigi Kołodziej i Pana Jana Płotkowskiego oznaczonej numerem działki 10 o powierzchni 0,5388 ha położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie Do Uchwały Nr XXXVII/395/09

Rady Miejskiej W Trzcińsku-Zdroju z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Burmistrza do nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój nieruchomości

Uchwałą Nr XXII/238/08 z dnia 11 września 2008 roku Rada miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego w części obręb nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przeznaczając grunty na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną obsługującą obszar planu. Powyższy plan obejmuje nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami działek; 8, 9, 11 i 12 położone w obrębie nr 1miasto Trzcińsko-Zdrój będące w zasobach gruntów Gminy Trzcińsko-Zdrój. W części środkowej tego terenu położona jest nieruchomość oznaczona numerem działki 10 o pow. 0,5388 ha stanowiąca współwłasność Pani Danuty Jadwigi Kołodziej i Pana Jana Płotkowskiego. W trakcie prowadzonych rozmów wyżej wymienieni wyrazili wstępnie zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie umowy notarialnej na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój części tej nieruchomości tj. około 700 m2 W przypadku braku zgody ze strony właścicieli na przekazanie na rzecz Gminy części przedmiotowej nieruchomości nie byłoby możliwości realizacji założeń wymienionego na wstępie planu, jak również Gmina Trzcińsko-Zdrój straciłaby możliwość utworzenia kompleksu działek budowlanych (na terenie gminy brak jest innych terenów przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe).

Mając powyższe na uwadze właściwym jest wyrażenie zgody oraz upoważnienie Burmistrza do nieodpłatnego nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój części tj. około 700 m2 działki nr 10 o pow. 0,5388 ha położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój od Pani Danuty Jadwigi Kołodziej i Pana Jana Płotkowskiego i zobowiązanie Burmistrza do zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 20-01-2010 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2010 08:57