Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/389/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2009.


Uchwała XXXVII/389/09
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 68.000 zł;

w tym :

1) dochody własne Gminy, o kwotę - 68.000 zł;

z tego (w całości):

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 - 35.000 zł;

b) w dziale 756, rozdział 75618, § 0460 - 22.500 zł;

c) w dziale 758, rozdział 75814, § 0920 - 10.500 zł;

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 696.374 zł;

w tym :

1) dochody własne Gminy, o kwotę - 696.374 zł;

z tego (w całości):

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 630, rozdział 63095, § 6208-1 - 406.225 zł.

rozdział 63095, § 6209-1 - 54.163 zł.

b) w dziale 700, rozdział 70095, § 6208-1 - 180.600 zł.

c) w dziale 900, rozdział 90001, § 6208 - 39.386 zł.

d) w dziale 926, rozdział 92605, § 6330-1 - 16.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na realizację zadań własnych,

o kwotę - 149.001 zł;

w tym:

1) na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 72.000 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 900, rozdział 90001, § 6060 - 72.000 zł;

2) na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 49.700 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 400, rozdział 40002, § 4210 - 27.200 zł;

b) w dziale 801, rozdział 80104, § 2510 - 10.000 zł;

c) w dziale 900, rozdział 90001, § 4210 - 11.500 zł;

d) w dziale 921, rozdział 92109-1, § 2480 - 1.000 zł;

3) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 5.120 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 2.620 zł;

rozdział 80101, § 4270 - 2.500 zł;

4) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Szkoły Podstawowej

w Stołecznej, o kwotę - 3.000 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 2.000 zł;

rozdział 80103, § 4010 - 1.000 zł

5) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Publicznego Gimnazjum

w Góralicach, o kwotę - 2.000 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80110, § 3020 - 1.000 zł;

- rozdział 80110, § 4300 - 1.000 zł;

6) na realizację zadań bieżących - w planie finansowym Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 10.981 zł;

w tym:

a) w dziale 801, - rozdział 80113, § 4270 - 4.880 zł;

rozdział 80114, § 4010 - 5.000 zł;

b) w dziale 854, - rozdział 85415, § 3240 - 1.101 zł;

7) zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych

Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 6.200 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 6.200 zł

z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - § 4810-2.a) - 1.000 zł,

- sołectwa Stołeczna - § 4810-2.b) - 1.000 zł,

- sołectwa Piaseczno - § 4810-2.c) - 1.000 zł,

- sołectwa Gogolice - § 4810-2.d) - 500 zł,

- sołectwa Rosnowo - § 4810-2.e) - 500 zł,

- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2.f) - 500 zł,

- sołectwa Strzeszów - § 4810-2.g) - 500 zł,

-sołectwa Dobropole - § 4810-2.i) - 300 zł;

- sołectwa Górczyn - § 4810-2.h) - 300 zł,

- sołectwa Klasztorne - § 4810-2.j) - 300 zł,

- sołectwa Tchórzono - § 4810-2.k) - 300 zł,

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na realizację zadań własnych,

o kwotę - 1.229.540 zł;

w tym:

1) na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 1.241.239 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 600, rozdział 60095, § 6050-1 - 26.132 zł;

b) w dziale 630, rozdział 63095, § 6058-1 - 404.151 zł.

rozdział 63095, § 6059-1 - 81.246 zł.

rozdział 63095, § 6059-2 - 54.163 zł.

c) w dziale 700, rozdział 70095, § 6058-1 - 259.388 zł;

rozdział 70095, § 6059-1 - 51.878 zł;

rozdział 70095, § 6059-2 - 31.585 zł;

d) w dziale 801, rozdział 80101, § 6050-1 - 39.079 zł;

rozdział 80101, § 6058-1 - 67.000 zł;

e) w dziale 900, rozdział 90001, § 6050-1 - 30.000 zł;

f) w dziale 921, rozdział 92109-2, § 6050-1 - 23.972 zł;

g) w dziale 926, rozdział 92605, § 6050-1 - 172.645 zł;

2) na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 58.301 zł;

z tego (w całości):

a) w dziale 750, rozdział 75022, § 3030 - 2.800 zł;

rozdział 75022, § 4300 - 2.800 zł;

rozdział 75022, § 4410 - 1.600 zł;

rozdział 75023, § 4010 - 50.000 zł;

b) w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 1.101 zł;

§ 5. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetowych

na realizację zadań bieżących Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień, wydatki budżetowe, o kwotę - 21.920 zł;

w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju,

o kwotę - 5.716 zł;

z tego:

a) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 4.936 zł;

rozdział 85401, § 4110-1 - 780 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej,

o kwotę - 14.293 zł;

z tego:

b) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 11.997 zł;

rozdział 85401, § 4110-1 - 2.040 zł;

rozdział 85401, § 4120-1 - 236 zł;

rozdział 85401, § 4210 - 20 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach,

o kwotę - 1.911 zł;

z tego:

c) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 1.455 zł;

rozdział 85401, § 4110-1 - 76 zł;

rozdział 85401, § 4120-1 - 380 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., wydatki budżetowe, o kwotę - 21.920 zł;

w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej,

o kwotę - 7.500 zł;

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 7.500 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach,

o kwotę - 4.000 zł;

z tego:

b) w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 - 4.000 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach,

o kwotę - 10.420 zł;

z tego:

c) w dziale 801, rozdział 80110, § 4210 - 10.420 zł;

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy

na inwestycje - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w trybie przeniesień, rezerwę celową - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego o kwotę - 30.000 zł;

w tym:

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 - 30.000 zł;

2) zwiększa się, w trybie przeniesień jw., rezerwę ogólną - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego o kwotę - 30.000 zł;

w tym:

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 30.000 zł;

§ 7. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu po zmianie w wysokości 1.111.740 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 20-01-2010 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysław Radecki 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2010 08:41