Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr II/8/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2011-01-12 08:40
dokument Zarządzenie nr II/7/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2011-01-12 08:38
dokument Zarządzenie nr II/1/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2011-01-12 08:36
dokument Zarządzenie nr II/6/2010 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju. 2010-12-20 11:27
dokument Zarządzenie nr II/5/2010 w sprawie powołania komisji do oszacowania wartości brakujących składników majątku objętego inwentaryzacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. 2010-12-20 10:42
dokument Zarządzenie nr II/2/2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku. 2010-12-08 15:20
dokument Zarządzenie nr II/3/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2011-02-02 13:32
dokument Zarządzenie nr I/593/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2010-12-07 14:54
dokument Zarządzenie nr I/592/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-12-07 14:54
dokument Zarządzenie nr I/591/2010 w sprawie upoważnienia pełniącą obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do zwierania umów cywilno-prawnych, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. 2010-12-07 14:52
dokument Zarządzenie nr I/588/2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w OPS w Trzcińsku-Zdroju. 2010-11-30 15:20
dokument Zarządzenie nr I/587/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r. 2010-11-29 11:12
dokument Zarządzenie Nr I/585/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-11-24 14:48
dokument Zarządzenie Nr I/575/2010 zmieniające Zarządzenie Nr I/289/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 2010-11-24 14:41
dokument Zarządzenie Nr I/574/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-11-24 14:39
dokument Zarządzenie Nr I/492/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-11-24 14:28
dokument Zarządzenie Nr I/586/2010 w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa podczas nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach. 2010-11-24 13:52
dokument Zarządzenie Nr I/584/2010 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2010-11-19 13:12
dokument Zarządzenie Nr I/583/2010 w sprawie: przekazania samochodu Mercedes Benz dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Trzcińsko-Zdrój. 2010-11-19 13:12
dokument Zarządzenie Nr I/582/2010 w sprawie: przekazania paliwa ze stanu samochodu star na stan samochodu Mercedes Benz. 2010-11-19 13:10
dokument Zarządzenie Nr I/581/2010 w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu Mercedes Benz będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku-Zdroju. 2010-11-19 13:09
dokument Zarządzenie Nr I/580/2010 w sprawie: wycofania z eksploatacji samochodu STAR. 2010-11-19 13:08
dokument Zarządzenie Nr I/576/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 2010-11-08 14:42
dokument Zarządzenie Nr I/570/2010 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2010-11-08 14:41
dokument Zarządzenie Nr I/573/2010 w sprawie powołania kierownika Zakładu budżetowego „Zakładu komunalnego” w Trzcińsku-Zdroju. 2010-11-08 14:12
dokument Zarządzenie Nr I/572/2010 w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów samorządowych w roku 2010. 2010-11-08 14:10
dokument Zarządzenie Nr I/571/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2010-11-08 14:01
dokument Zarządzenie Nr I/569/2010 w sprawie: przekazania budynku świetlicy wiejskiej w Góralicach dyrektorowi Trzcińskiego Centrum Kultury. 2010-10-21 14:32
dokument Zarządzenie Nr I/566/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-10-13 11:20
dokument Zarządzenie Nr I/568/2010 w sprawie: powołania stałej komisji do obioru robót remontowo-budowlanych 2010-10-13 11:01
dokument Zarządzenie Nr I/567/2010 w sprawie: przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-10-13 10:59
dokument Zarządzenie Nr I/565/2010 w sprawie: przeniesienia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroj Filia w Stołecznej. 2010-09-28 14:04
dokument Zarządzenie Nr I/564/2010 w sprawie: przeniesienia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcińsku-Zdroj Filia w Góralicach. 2010-09-28 13:27
dokument Zarządzenie Nr I/563/2010 w sprawie: podpisywania listy obecności przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w siedzibie Urzędu Miejskiego. 2010-09-28 13:26
dokument Zarządzenie Nr I/562/2010 w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2010-09-28 13:34
dokument Zarządzenie Nr I/561/2010 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2010-09-28 13:25
dokument Zarządzenie Nr I/560/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2010-09-27 11:34
dokument Zarządzenie Nr I/559/2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2010-09-27 11:33
dokument Zarządzenie Nr I/558/2010 zmieniające Zarządzenie Nr I/289/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości. 2010-09-22 08:32
dokument Zarządzenie Nr I/557/2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Najestetyczniejszą Zagrodę Wiejską, Zabudowę Jednorodzinną, Zabudowę Wielorodzinną i Najczystszą Wieś” na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-09-27 11:32
dokument Zarządzenie Nr I/556/2010 w sprawie powołania dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2010-09-22 08:29
dokument Zarządzenie Nr I/555/2010 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącą własność gminy. 2010-09-22 08:28
dokument Zarządzenie Nr I/554/2010 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącą własność gminy. 2010-09-22 08:28
dokument Zarządzenie Nr I/553/2010 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącą własność gminy. 2010-09-22 08:27
dokument Zarządzenie Nr I/552/2010 w sprawie: powołania komisji do obioru robót polegających na przebudowie dróg osiedlowych w Stołecznej, Piasecznie i Gogolicach. 2010-09-22 08:26
dokument Zarządzenie Nr I/550/2010 w sprawie powołania kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju. 2010-09-22 08:25
dokument Zarządzenie Nr I/549/2010 w sprawie: sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej. 2010-09-22 08:24
dokument Zarządzenie Nr I/548/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-09-22 08:23
dokument Zarządzenie Nr I/547/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-09-22 08:22
dokument Zarządzenie Nr I/551/2010 w sprawie: powołania gminnej komisji konkursowej w gminie Trzcińsko-Zdrój. 2010-08-30 08:36
dokument Zarządzenie Nr I/538/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-08-05 11:43
dokument Zarządzenie Nr I/546/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-08-05 11:27
dokument Zarządzenie Nr I/545/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-08-05 11:27
dokument Zarządzenie Nr I/544/2010 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i rozliczenia ustępującego Zarządu MKS „Orzeł”. 2010-08-05 11:26
dokument Zarządzenie Nr I/543/2010 w sprawie: sprzedaży wieczystego użytkowania. 2010-08-05 11:25
dokument Zarządzenie Nr I/542/2010 w sprawie: II przetargu ustnego ograniczonego. 2010-08-05 11:24
dokument Zarządzenie Nr I/541/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-08-05 11:23
dokument Zarządzenie Nr I/540/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-08-05 11:22
dokument Zarządzenie Nr I/535/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-08-05 11:21
dokument Zarządzenie Nr I/520/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-08-05 11:21
dokument Zarządzenie Nr I/505/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-08-05 11:20
dokument Zarządzenie Nr I/539/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku. 2010-07-02 14:16
dokument Zarządzenie Nr I/537/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-06-17 15:19
dokument Zarządzenie Nr I/536/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach 2010-06-17 15:18
dokument Zarządzenie Nr I/529a/2010 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-11 08:47
dokument Zarządzenie Nr I/534/2010 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przeprowadzania kontroli meldunkowych w postępowaniach administracyjnych... 2010-06-09 10:38
dokument Zarządzenie Nr I/529/2010 zmieniające zarządzenie Nr I/413/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach. 2010-06-08 13:59
dokument Zarządzenie Nr I/528/2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach. 2010-06-08 13:58
dokument Zarządzenie Nr I/525/2010 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury 2010-06-08 11:53
dokument Zarządzenie Nr I/524/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do wydawania Pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku ... 2010-06-08 11:52
dokument Zarządzenie Nr I/533/2010 w sprawie: III przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-08 11:42
dokument Zarządzenie Nr I/532/2010 w sprawie: III przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-08 11:41
dokument Zarządzenie Nr I/531/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-06-08 11:40
dokument Zarządzenie Nr I/530/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-06-08 11:38
dokument Zarządzenie Nr I/527/2010 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku. 2010-06-07 11:48
dokument Zarządzenie Nr I/526/2010 w sprawie powołania operatorów do obwodowych komisji wyborczych. 2010-06-07 11:46
dokument Zarządzenie Nr I/523/2010 zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2010-06-07 11:45
dokument Zarządzenie Nr I/522/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-06-07 11:44
dokument Zarządzenie Nr I/521/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-06-07 11:43
dokument Zarządzenie Nr I/519/2010 w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla współwłaściciela. 2010-05-14 13:42
dokument Zarządzenie Nr I/518/2010 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego. 2010-05-14 13:40
dokument Zarządzenie Nr I/517/2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2010-05-14 13:39
dokument Zarządzenie Nr I/516/2010 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. 2010-05-14 13:38
dokument Zarządzenie Nr I/515/2010 w sprawie: przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2010-05-14 13:37
dokument Zarządzenie Nr I/511/2010 w sprawie: ustalenia normatywnej liczby uczniów w oddziale (klasie). 2010-04-29 08:15
dokument Zarządzenie Nr I/493/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego 2010-04-29 08:14
dokument Zarządzenie Nr I/514/2010 w sprawie: przeznaczenia części działki do dzierżawy. 2010-04-28 14:00
dokument Zarządzenie Nr I/513/2010 w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2011-03-02 09:00
dokument Zarządzenie Nr I/512/2010 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2010-04-28 13:58
dokument Zarządzenie Nr I/507/2010 w sprawie: powołania komisji w celu przekazania kierownikowi dokumentów i zadań związanych z funkcjonowaniem zakładu budżetowego „Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju” 2010-04-28 13:57
dokument Zarządzenie Nr I/510/2010 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 maja 2010r. 2010-04-07 15:09
dokument Zarządzenie Nr I/509/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Komunalnego do załatwiania poszczególnych spraw określonych w upoważnieniu. 2010-04-02 08:30
dokument Zarządzenie Nr I/508/2010 w sprawie upoważnienia Zastępy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-04-02 08:30
dokument Zarządzenie Nr I/506/2010 w sprawie powołania kierownika Zakładu budżetowego „Zakładu komunalnego” w Trzcińsku-Zdroju. 2010-04-02 08:29
dokument Zarządzenie Nr I/503/2010 w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego. 2010-03-23 15:07
dokument Zarządzenie Nr I/502/2010w sprawie: I przetargu ustnego ograniczonego. 2010-03-23 15:06
dokument Zarządzenie Nr I/501/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-03-23 15:06
dokument Zarządzenie Nr I/500/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2010-03-23 15:05
dokument Zarządzenie Nr I/499/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2010-03-23 15:04
dokument Zarządzenie Nr I/498/2010 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2010-03-23 15:03
dokument Zarządzenie Nr I/497/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-03-23 15:03
dokument Zarządzenie Nr I/496/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-03-23 15:02
dokument Zarządzenie Nr I/504/2010 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2010-03-23 09:52
dokument Zarządzenie Nr I/495/2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu komunalnego w Trzcińsku-Zdroju oraz ustalenia Regulaminu Konkursu. 2010-03-03 15:14
dokument Zarządzenie Nr I/494/2010 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczych. 2010-03-03 13:05
dokument Zarządzenie Nr I/491/2010 w sprawie: udzielania dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na realizację zadań 2010-02-22 15:16
dokument Zarządzenie Nr I/488/2010 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2010 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych w ramach działu 801 ? Oświata i wychowanie, działu 852 ? Pomoc społeczna, działu 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 2010-02-22 11:37
dokument Zarządzenie Nr I/487/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. 2010-02-22 11:32
dokument Zarządzenie Nr I/490/2010 w sprawie: ustalenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na każdego ucznia objętego inną formą wychowania przedszkolnego. 2010-02-22 11:31
dokument Zarządzenie Nr I/489/2010 w sprawie: powołania komisji do przekazania składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 2010-02-22 11:31
dokument Zarządzenie Nr I/486/2010 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Zakładu komunalnego w Trzcińsku-Zdroju oraz ustalenia Regulaminu Konkursu. 2010-02-22 11:31
dokument Zarządzenie Nr I/484/2010 w sprawie: przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2010. 2010-02-22 11:31
dokument Zarządzenie Nr I/482/2010 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-02-22 11:30
dokument Zarządzenie Nr I/481/2010 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-02-22 11:29
dokument Zarządzenie Nr I/480/2010 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-02-22 11:29
dokument Zarządzenie Nr I/479/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-02-22 11:29
dokument Zarządzenie Nr I/478/2010 w sprawie: I przetargu ustnego nieograniczonego. 2010-02-22 11:23
dokument Zarządzenie Nr I/476/2010 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój w rozgrywkach ligowych w 2010 roku. 2011-01-13 10:44
dokument Zarządzenie Nr I/483/2010 w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2010r. 2010-02-22 11:22
dokument Zarządzenie Nr I/475/2010 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2010 roku. 2010-02-22 11:22