Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXV/370/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXV/370/09

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie art.14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005, Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju, uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój w obrębie nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój.

§ 2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcińsko-Zdroju.

Uzasadnienie : do uchwały Nr XXXV/370 /09 z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój.

Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadań inwestycyjnych może być prowadzona na podstawie aktualnego planu miejscowego. Gmina jest właścicielem nieruchomości położonych w obrębie nr 4 m. Trzcińsko-Zdrój, na których można realizować inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego i usług nieuciążliwych. Sporządzenie takiego planu ułatwi gospodarkę przestrzenną w tym zakresie.

Dotyczy uchwały Nr XXXV/370/09
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 29 września 2009r.

ANALIZA

Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjny Nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój działki nr 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gm. Trzcińsko-Zdrój, w oparciu o uchwałę Nr VI/52/99 Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdroju z dnia 16 kwietnia 1999 roku dotyczącej „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój. Sporządzany plan jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Analizowany obszar bezpośrednio sąsiaduje z istniejącą zabudową mieszkaniową miasta. Przewidywana wielkość działek ok. 1000m2. Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków i prąd elektryczny z istniejącej sieci i infrastruktury technicznej znajdującej się w ulic Chojnickiej do, której bezpośrednio przylega teren analizowany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 24-11-2009 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 30-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 24-11-2009 08:58