herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/318/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/191/08 Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdroju z dnia 28.03.2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-05-28 10:35
Uchwała Nr XXXI/317/09 w sprawie: wyrażenia zgody do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie budowy na obszarze Gminy Trzcińsko-Zdrój farmy wiatrowej. 2009-05-28 10:34
Uchwała Nr XXXI/316/09 w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców sołectwa Tchórzno. 2009-05-28 10:34
Uchwała Nr XXXI/315/09 w sprawie: uzupełnienia składu Kapituły Honorowej. 2009-05-28 10:32
Uchwała Nr XXXI/314/09 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój do Lidera Pojezierza. 2009-05-28 10:32
Uchwała Nr XXXI/313/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Trzcińsko-Zdrój do Eurodystrykt Oderland ? Nadodrze. 2009-05-28 10:31
Uchwała Nr XXXI/312/09 w sprawie: wyboru kandydata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i powierzenia mu funkcji reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. 2009-05-28 10:30
Uchwała Nr XXXI/311/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2009. 2009-05-28 11:39
Uchwała Nr XXXI/310/09 w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcińsko ? Zdrój w latach 2009 i kolejnych. 2009-05-28 10:28
Uchwała Nr XXXI/309/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-05-28 10:26