Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr I/473/2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2010 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2010 r. 2011-03-18 13:54
dokument Zarządzenie Nr I/472/2009 w sprawie: powołania komisji w celu przekazania mienia gminnego do zakładu budżetowego „Zakładu Komunalnego w Trzcińsku-Zdroju” 2010-01-06 14:52
dokument Zarządzenie Nr I/468/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2010-01-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr I/463/2009 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Trzcińskim Centrum Kultury 2010-01-06 14:23
dokument Zarządzenie Nr I/462/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2010-01-06 14:22
dokument Zarządzenie Nr I/459/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji. 2010-01-06 14:20
dokument Zarządzenie Nr I/445/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2010-01-06 14:19
dokument Zarządzenie Nr I/471/2009 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju 2010-01-06 08:11
dokument Zarządzenie Nr I/470/2009 w sprawie: przekazania do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju prowadzenia spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2010-01-06 08:09
dokument Zarządzenie Nr I/469/2009 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zakładu budżetowego „Zakładu komunalnego” w Trzcińsku-Zdroju 2010-01-06 08:08
dokument Zarządzenie Nr I/467/2009 w sprawie unieważnienia Zarządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia obsługi finansowej w Trzcińskim Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2010-01-06 08:07
dokument Zarządzenie Nr I/466/2009 w sprawie zmiany Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2009. 2009-12-09 12:57
dokument Zarządzenie Nr I/452/2009 w sprawie: przyznania okolicznościowych nagród pieniężnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju na podstawie umowy o pracę. 2009-12-04 15:14
dokument Zarządzenie Nr I/464/2009 w sprawie: powołania komisji do przejęcia składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Drzesz w Gminie Trzcińsko-Zdrój. 2009-12-04 10:46
dokument Zarządzenie Nr I/465/2009 w sprawie: powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2009-12-02 14:19
dokument Zarządzenie Nr I/459/2009 przeprowadzenia inwentaryzacji. 2009-12-22 09:28
dokument Zarządzenie Nr I/461/2009 w sprawie powołania dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2009-11-30 12:11
dokument Zarządzenie Nr I/431/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 2009-11-23 15:07
dokument Zarządzenie Nr I/458/2009 w sprawie: I przetargu nieograniczonego. 2009-11-20 08:37
dokument Zarządzenie Nr I/457/2009 w sprawie: I przetargu nieograniczonego. 2009-11-20 08:37
dokument Zarządzenie Nr I/456/2009 w sprawie: I przetargu nieograniczonego. 2009-11-20 08:36
dokument Zarządzenie Nr I/455/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2009-11-20 08:36
dokument Zarządzenie Nr I/454/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2009-11-20 08:35
dokument Zarządzenie Nr I/453/2009 w sprawie: Przekazania do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku?Zdroju prowadzenia spraw dotyczących udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-11-20 08:34
dokument Zarządzenie Nr I/451/2009 w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 26 grudnia 2009r. 2009-11-20 08:32
dokument Zarządzenie Nr I/439/2009 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-11-20 08:31
dokument Zarządzenie Nr I/438/2009 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-11-20 08:29
dokument Zarządzenie Nr I/432/2009 w sprawie: ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju”. 2009-11-20 08:30
dokument Zarządzenie Nr I/444/2009 w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy. 2009-11-20 08:26
dokument Zarządzenie Nr I/363/2009 w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2009-11-20 08:25
dokument Zarządzenie Nr I/441/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-11-05 08:30
dokument Zarządzenie Nr I/450/2009 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-11-02 11:12
dokument Zarządzenie Nr I/449/2009 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-11-02 11:12
dokument Zarządzenie Nr I/448/2009 w sprawie odwołania Dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury. 2009-10-30 13:06
dokument Zarządzenie Nr I/447/2009 w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 2009-10-29 09:49
dokument Zarządzenie Nr I/443/2009 w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Trzcińskim Centrum Kultury 2009-10-27 11:35
dokument Zarządzenie Nr I/446/2009 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju, powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu 2009-10-22 15:11
dokument Zarządzenie Nr I/442/2009 w sprawie: przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-10-13 08:19
dokument Zarządzenie Nr I/440/2009 zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju. 2009-10-13 08:18
dokument Zarządzenie Nr I/434/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-09-21 14:27
dokument Zarządzenie Nr I/428/2009/ w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2009 r. 2009-09-21 14:24
dokument Zarządzenie Nr I/430/2009/ w sprawie: powołania gminnej komisji konkursowej w gminie Trzcińsko-Zdrój. 2009-09-18 10:53
dokument Zarządzenie Nr I/437/2009/ w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli gospodarki ściekowej w miejscowości Góralice. 2009-09-18 09:52
dokument Zarządzenie Nr I/436/2009/ w sprawie: zwiększenia obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionych w szkołach leżących na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-09-18 09:52
dokument Zarządzenie Nr I/435/2009/ w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2009-09-18 09:50
dokument Zarządzenie Nr I/427/2009/ w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2009-09-18 09:46
dokument Zarządzenie Nr I/426/2009/ w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2009-09-18 09:45
dokument Zarządzenie Nr I/425/2009/ w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2009-09-18 09:44
dokument Zarządzenie Nr I/433/2009/ w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju. 2009-09-03 15:26
dokument Zarządzenie Nr I/429/2009/ w sprawie: ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” 2009-09-01 10:38
dokument Zarządzenie Nr I/423/2009/ w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-09-01 10:37
dokument Zarządzenie Nr I/422/2009/ w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownika administracyjnego w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Trzcińsku-Zdroju. 2009-08-03 09:08
dokument Zarządzenie Nr I/421/2009/ w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisywania dokumentów związanych z realizacją programu „Dostarczanie żywności dla najuboższych ludności Unii Europejskiej 2009” 2009-07-27 13:09
dokument Zarządzenie Nr I/420/2009/ w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-07-21 13:28
dokument Zarządzenie Nr I/419/2009/ w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-07-15 11:18
dokument Zarządzenie Nr I/418/2009/ w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-07-15 11:11
dokument Zarządzenie Nr I/417/2009/ w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-07-15 11:10
dokument Zarządzenie Nr I/416/2009/ w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój 2009-07-15 11:09
dokument Zarządzenie Nr I/408/2009/ w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-07-15 11:08
dokument Zarządzenie Nr I/414/2009/ w sprawie upoważnienia zastępy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój do podpisania umowy partnerskiej i złożenia wniosku ze Stowarzyszeniem Ogród Geologiczny Stolzenhagen. 2009-07-15 07:57
dokument Zarządzenie Nr I/415/2009/ w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2009-07-01 15:16
dokument Zarządzenie Nr I/410/2009/ w sprawie powierzenia spraw zastępy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-06-18 10:53
dokument Zarządzenie Nr I/413/2009/ w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach. 2009-06-18 09:48
dokument Zarządzenie Nr I/412/2009/ w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2009-06-30 14:22
dokument Zarządzenie Nr I/400/2009/ w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-06-15 13:12
dokument Zarządzenie Nr I/411/2009/ w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju. 2009-06-30 14:28
dokument Zarządzenie Nr I/409/2009/ w sprawie: I przetargu nieograniczonego. 2009-06-15 09:19
dokument Zarządzenie Nr I/407/2009/ w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2009-06-15 09:18
dokument Zarządzenie Nr I/397/2009/ w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia przeglądu technicznego nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzcińsko - Zdrój. 2009-06-10 14:18
dokument Zarządzenie Nr I/404/2009/ w sprawie: zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1. 2009-05-18 14:24
dokument Zarządzenie Nr I/406/2009/ w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego w dniu 07 czerwca 2009 roku. 2009-05-18 11:38
dokument Zarządzenie Nr I/405/2009/ w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcińsku?Zdroju oraz na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gogolicach. 2009-05-18 11:36
dokument Zarządzenie Nr I/401/2009/ w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych. 2009-05-11 12:47
dokument Zarządzenie Nr I/387/2009/ w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju. 2009-05-11 12:46
dokument Zarządzenie Nr I/403/2009/ w sprawie: przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Tchórzno. 2009-05-08 15:00
dokument Zarządzenie Nr I/398/2009/ w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego. 2009-05-08 14:59
dokument Zarządzenie Nr I/402/2009/ w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego . 2009-05-08 08:37
dokument Zarządzenie Nr I/399/2009/ w sprawie: powołania operatorów do obwodowych komisji wyborczych. 2009-05-08 08:36
dokument Zarządzenie nr I/396/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2009-04-30 10:05
dokument Zarządzenie nr I/395/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2009-04-30 10:05
dokument Zarządzenie nr I/394/2009 w sprawie: zmiany Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr I/6/2006 z dnia 08 grudnia 2006r. do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 2009-04-27 10:11
dokument Zarządzenie nr I/386/2009 w sprawie: powołania opiekunów sołectw odpowiedzialnych za sołectwa z ramienia Urzędu. 2009-04-20 14:21
dokument Zarządzenie nr I/392/2009 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-04-17 11:53
dokument Zarządzenie nr I/391/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-04-17 11:52
dokument Zarządzenie nr I/393/2009 w sprawie: wydzierżawienia pomieszczeń przeznaczonych pod usługi rehabilitacyjne. 2009-04-17 11:51
dokument Zarządzenie nr I/390/2009 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr I/6/2006 z dnia 08 grudnia 2006r. do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 2009-04-07 11:07
dokument Zarządzenie nr I/389/2009 w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-04-07 11:05
dokument Zarządzenie nr I/388/2009 w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2009-04-07 11:05
dokument Zarządzenie nr I/385/2009 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2008 2010-10-13 11:03
dokument Zarządzenie nr I/384/2009 w sprawie: powołania komisji ds. weryfikacji zgodności zakupionego sprzętu z fakturami, które zostały załączone do sprawozdania kończącego realizację zadania pn.: "Wspieranie realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji", na które zostały przekazane środki publiczne dla Koła Gospodyń Trzcińsko-Zdrój w ramach dotacji. 2009-03-18 07:41
dokument Zarządzenie nr I/383/2009 w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej. 2009-03-20 09:10
dokument Zarządzenie nr I/382/2009 w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego. 2009-03-17 13:53
dokument Zarządzenie nr I/381/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:51
dokument Zarządzenie nr I/380/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:48
dokument Zarządzenie nr I/379/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:47
dokument Zarządzenie nr I/378/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:45
dokument Zarządzenie nr I/377/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:43
dokument Zarządzenie nr I/376/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:41
dokument Zarządzenie nr I/375/2009 w sprawie: rokowań po IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej. 2009-03-17 13:40
dokument Zarządzenie nr I/374/2009 w sprawie: rokowań po II przetargu ograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy 2009-03-17 13:39
dokument Zarządzenie nr I/373/2009 w sprawie: II przetargu ustnego ograniczonego. 2009-03-17 13:37
dokument Zarządzenie nr I/372/2009 w sprawie: III przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-03-17 13:31
dokument Zarządzenie nr I/371/2009 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-03-17 13:30
dokument Zarządzenie nr I/370/2009 w sprawie: II przetargu ustnego nieograniczonego. 2009-03-17 13:23
dokument Zarządzenie nr I/369/2009 w sprawie: II przetargu ustnego ograniczonego. 2009-03-17 13:22
dokument Zarządzenie nr I/368/2009 w sprawie: II przetargu ustnego ograniczonego. 2009-03-17 13:20
dokument Zarządzenie nr I/367/2009 w sprawie: II przetargu ustnego ograniczonego. 2009-03-17 13:19
dokument Zarządzenie nr I/366/2009 w sprawie: II przetargu ustnego ograniczonego. 2009-03-17 13:18
dokument Zarządzenie nr I/364/2009 w sprawie upoważnienia kierownika referatu do załatwiania poszczególnych spraw określonych w upoważnieniu. 2009-03-17 13:16
dokument Zarządzenie nr I/361/2009 w sprawie: powołania komisji do przejęcia urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych od "Wodociągów Zachodniopomorskich" Sp. z o.o. 2009-03-17 13:14
dokument Zarządzenie nr I/360/2009 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Trzcińsku-Zdroju 2009-03-17 12:50
dokument Zarządzenie nr I/365/2009 w sprawie: powołania komisji ds. wyceny likwidowanego sprzętu będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju 2009-03-17 13:14
dokument Zarządzenie nr I/362/2009 w sprawie: I przetargu nieograniczonego. 2009-03-17 12:48
dokument Zarządzenie nr I/359/2009 w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania w 2009 r. przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych gminnych jednostkach budżetowych w ramach działu 801 ? Oświata i wychowanie i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 2009-03-17 12:48
dokument Zarządzenie nr I/358/2009 w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2009 r. 2009-03-17 13:12
dokument Zarządzenie nr I/357/2009 w sprawie: przyjęcia Preliminarza dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2009. 2009-03-17 12:46
dokument Zarządzenie nr I/356/2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2009 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2009 r. 2009-03-17 12:45
dokument Zarządzenie nr I/355/2009 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2009 roku. 2009-03-17 12:44