Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie wygłoszone na XXV Sesji Rady Miejskiej w dniu 19.11.2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
za okres od 25 października 2008 r. do 15 listopada 2008r.

W okresie sprawozdawczym wydałem 17 zarządzeń w sprawie:

 1. zmiany budżetu na rok 2008,

 2. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, oznaczoną numerem działek: 104 i 105 o łącznej powierzchni 448 m2 położoną przy ul. Mickiewicza w Trzcińsku-Zdroju,

 3. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem działki: 113 o powierzchni 475 m2. Położoną w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi,

 4. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem działki: 133 o powierzchni 0,0529 ha. Położoną w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe,

 5. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczoną numerem działki: 114 o powierzchni 0,0475 ha położonej w obrębie 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza,

 6. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, oznaczoną numerem działki: 117 o powierzchni 475 m2 położonej w obrębie nr 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza,

 7. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, oznaczoną numerem działki: 118 o powierzchni 475 m2 położonej w obrębie 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza,

 8. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, oznaczoną numerem działki: 120 o powierzchni 466 m2 położonej w obrębie 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza,

 9. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, oznaczoną numerem działki: 121 o powierzchni 616 m2 położonej w obrębie 1 miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza,

 10. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczoną numerem działki: 159/2 o powierzchni 1447 m2 położoną w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój,

 11. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczoną numerem działki: 159/3 o powierzchni 1463 m2 położoną w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój,

 12. IV przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, oznaczoną numerem działki: 159/6 o powierzchni 1443 m2 położoną w obrębie Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój,

 13. III przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, oznaczoną numerem działki: 106 o powierzchni 379 m2 położoną przy ul. Mickiewicza w Trzcińsku-Zdroju,

 14. powołania kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,

 15. powołania Komisji w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego świetlicy w Piasecznie,

 16. zmiany budżetu na rok 2008,

 17. uzupełnienia składu osobowego Komisji likwidacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr I/23/2007 do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Wyrejestrowałem 4 działalności gospodarcze:

 1. Pan Przemysław Kwiatkowski, działalność ogólnobudowlana

 2. Pan Stanisław Szczepaniak, działalność związana z chowem bydła.

 3. Pan Józef Kluczenko, nauka gry na instrumencie.

 4. Pani Krystyna Nitecka, usługi krawieckie.

Ponadto postanowiłem umorzyć:

 1. Panu Stanisławowi Trzaskoskiemu - III rata podatku rolnego w kwocie 136,00 zł z powodu choroby podatnika,

 2. Ks. Markowi Wesołowskiemu - odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 59.00 zł., zaległość została wpłacona w całości,

 3. Panu Robertowi Chyjkowi - odsetki od zaległości podatkowych w kwocie - 409.00 zł., zaległość została wpłacona w całości,

 4. Panu Henrykowi Dylągowi - odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 255,00 zł., zaległość została wpłacona w całości ,

 5. Pani Lucynie Biei - odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 395,00 zł. zaległość została wpłacona w całości,

 6. Pani Beacie Kilińskiej - części podatku rolnego w kwocie 190,00 zł. (porozumienie w sprawie udostępnienia pola dla przejazdu rolnikom wsi Dobropole do swojego pola).

Zdecydowałem o następujących odroczeniach:

 1. dla pan Janusza Nowackiego - II i III rata podatku rolnego w kwocie 5786,00 zł. do dnia 15.12.2008 r.,
 2. dla pan Dariusza Szumiło - III rata podatku rolnego w kwocie 500,00 zł. do dnia 15.11.2008 r.,
 3. dla pana Krzysztofa Kozaka - III i IV rata podatku rolnego w kwocie 4.246,00 zł do dnia 31.01.2009 r.,
 4. dla pana Zbigniewa Kozaka - III i IV rata podatku rolnego w kwocie 3.234,00 zł. do dnia 31.01.2009 r.
 5. dla pana Józefa Kolasy - II i IV raty podatku rolnego w kwocie 1.208,00 zł do dnia 30.12.2008 r.

Wydałem następujące decyzje:

 1. Na wycinkę nr O.Ś.7635/48/08 z dnia 27.10.2008 r.,
 2. Nr OU 9115/14/2008 dotycząca przyznania kosztów kształcenia poniesionych przez Usługi Stolarskie, Krzysztof Szymczyk ul. Ogrodowa 23, 74-110 Banie w wysokości: 8 088,77zł,

Zawarłem następujące umowy:

 1. Z firmą CEBER - Biuro Ochrony Osób i Mienia, ul. Żółkiewskiego 12, 75-345 Szczecin na monitoring U.M - kwota wynosi 25zł + 22% podatek VAT,
 2. Umowa nr 126/10/2008 z P.W. Centrum Kształcenia Ustawicznego „Mercury” Krzysztof Pukaczewski na wykonanie pierwszego elementu przygotowania do opracowania Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2001 na kwotę 2 000zł,
 3. O udzielenie celowej dotacji z budżetu Gminy zawarta z Parafią Rzymskokatolicką w Warnicach na prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele w miejscowości Chełm Dolny - Kwota dotacji wynosi 4 000zł,
 4. Z PZU S.A o/Gryfino na ubezpieczenie samochodu strażackiego typu MAGIRUS - DEUTZ - kwota wynosi 397zł,
 5. Na przebudowę budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji - wykonawcą jest Firma z Bielina TROMATIC-SYSTEM Sp. z o.o.- wartość zamówienia 499.438,28 zł,
 6. Na nadzór nad przebudową budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji - Józef Skiba Trzcińsko-Zdrój za kwotę 7.300 zł,
 7. Na wykonanie posadzki betonowej w lokalu komunalnym przy ul. Dworcowej 35 (p. Sztormke) w Trzcińsku-Zdroju wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki z siedzibą w Dębnie za kwotę 5.230,94 zł brutto,
 8. Na ocieplenie stropu piwnicy budynku Kościuszki 25 w Trzcińsku-Zdroju wykonawcą jest Logistyczne Budownictwo Complexowe Natalia Iwanowska z siedzibą w Myśliborzu za kwotę 702,21 zł brutto,
 9. Na wymianę stolarki okiennej w lokalach komunalnych - dodatkowe okna z planu remontów wg podpisanego aneksu wykonawcą jest Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki z siedzibą w Dębnie za kwotę 7.850,66 zł. zł brutto,
 10. Zamówienie oświetlenia świątecznego w sezonie zimowym 2008/2009 w ramach zakupu świetlnych elementów dekoracyjnych - ENEOS ze Szczecina grupa ENEA za kwotę 11.532,05 zł,
 11. Na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na budowę sieci wodociągowej w m. Czyste - Business Mobility ze Słupska za kwotę 3.660 zł.

Wykonane w tym okresie zostały:

 1. Opinia techniczna istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcińsko-Zdrój - wykonawcą jest firma GAZDA Biuro Inżynierskie z siedzibą w Szczecinie za kwotę 9.150 zł,
 2. Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji:
 3. budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko-Zdrój: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka,
 4. budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Trzcińsko-Zdrój: budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach. Wykonawcą jest STEFPOL Usługi i Produkcja Budownictwa z siedzibą w Szczecinie za kwotę 9.150 zł
 5. Projekt prac geologicznych na likwidację studni głębinowej w miejscowości Wesoła oraz projekt rozbiórki stacji uzdatniania wody w zakresie instalacji i elementów budowlanych - wykonawcą jest Nikodem Marcinkowski za kwotę 9.000 zł,
 6. Złożyłem wniosek na remont basenu przeciwpożarowego w miejscowości Dobropole.

Ponadto w tym okresie:

 1. Złożyłem wniosek o pozwolenie na budowę na odbudowę Baszty Zachodniej” w Trzcińsku-Zdroju. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.600 zł w ramach Programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”,

 2. Złożyłem wniosek o pozwolenie na budowę na remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową kościoła w Piasecznie, gm. Trzcińsko-Zdrój. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.500 zł w ramach Programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”, pozostałą część finansuje Parafia w Warnicach.

Uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

27 października
Z notariuszem w Chojnie.

06 listopada
Wizyta w Moryniu w sprawie powstania zakładu budżetowego przy Urzędzie Miejskim.(dotyczy wody i kanalizacji)

09 listopada
Z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyłem we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chełmie Dolnym oraz posadziłem drzewko- Sosnę Papieską.

10 listopada
Turniej piłkarski o puchar Burmistrza Trzcińska-Zdroju drużyn sołeckich w kategorii wiekowej szkół podstawowych.

W miejscowości Góralice uczestniczyłem we Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa Męczennika oraz w spotkaniu z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada
Uroczystość z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęta Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju.

Następnie złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II oraz posadzenie drzewka - Świerk Papieski na dziedzińcu kościelnym.

Przemarsz na Cmentarz i złożenie wianki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Udział w uroczystej akademii w Trzcińskim Centrum Kultury.

12-13 listopada
Brałem udział w konferencji „Czysta Polska”, która odbyła się w Szczecinie.

Tematem było: „Jak inwestować w zgodzie z NATURĄ 2000 i wymogami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko”.

13 listopada
spotkałem się z prezesem firmy ENNBETON panem Tony Large. Rozmowa dotyczyła naprawy drogi przy żwirowni w Chełmie Dolnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-11-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Czekała 19-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 19-11-2008 14:02