Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/232/08w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju.


UCHWAŁA Nr XXII/232/08

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 11 września 2008r.

w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806,z 2003r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 1997 Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr117, poz. 759 z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, 1320, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, z 2000r. Nr 19, poz. 239, z 2002r. Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 137, poz. 1304, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, z 2000r.Nr 122, poz. 1320, z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Trzcińsku-Zdroju 120 zł oraz w Filii w Góralicach w wysokości 60 zł.

§2. W przypadku uczęszczania do Przedszkola więcej niż jednego dziecka z rodziny jednocześnie, opłata, o której mowa § 1 wynosi 50% od drugiego dziecka i każdego następnego.

§3. Dzienną stawkę wyżywieniową ustala Dyrektor Przedszkola Miejskiego, w porozumieniu z Rada Rodziców.

§4. Traci moc uchwała Nr XIII/138/04 z dnia 10 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z mocą obowiązującą od 01 października 2008r.

Uzasadnienie: do uchwały Nr XXII/232/08 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju.

Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju podejmuje uchwałę dotyczącą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim. Opłata związana jest z kosztami stałymi ponoszonymi w związku z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz filii w Góralicach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 31-10-2008 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Tyrpa 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2008 14:48