Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie wygłoszone na XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 01.10.2008 r.


Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
za okres od 23 sierpnia do 24 września 2008 roku

W okresie sprawozdawczym wydałem 10 zarządzeń w sprawie:

 1. powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju. Pełnienie obowiązków kierującego powierzyłem Panu Zbysławowi Szczepankiewiczowi na okres od 01 września 2008r. do 31 sierpnia 2009r.,

 2. Ogłoszenia konkursu na „Najestetyczniejszą Zagrodę Wiejską, Zabudowę Jednorodzinną i Najczystszą Wieś na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Przyznałem nagrody w następujących kategoriach w wysokości:

„Najestetyczniejsza Zagroda Wiejska”, „Zabudowa Jednorodzinna”

I miejsce 750zł

II miejsce 500zł

III miejsce 300zł

oraz w kategorii „Najczystsza Wieś”

I miejsce 1500zł

II miejsce 1000zł

III miejsce 500zł, pozostałe miejsca/wyróżnienia 200zł

 1. ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”.

Przyznałem nagrody w wysokości:

I miejsce 600zł

II miejsce 500 zł

III miejsce 400zł

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienie w wysokości 300zł

 1. zmiany budżetu Gminy na 2008r.,

 2. przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dla potrzeb zakładu rehabilitacji,

 3. unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza
  i Krótkiej,

 4. uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr I/6/2006 z dnia 08 grudnia 2006r. do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

 5. upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczych. Pracownikiem upoważnionym została Pani Justyna Ziółkowska,

 6. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę opału do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz do jednostek mu przyległych na sezon grzewczy 2008/2009,

 7. I przetargu ustnego ograniczonego na lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Sojuszników 13. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki o łącznej pow. 39,21m2. Do lokalu przynależą 2 budynki gospodarcze o pow. 17,64 m2 i 5,60 m2. Lokal mieszkalny położony jest na działce nr 83, o pow. 627 m2 w obrębie 4 miasta Trzcińsko-Zdrój. Udział ułamkowy właściciela wydzielonego lokalu we współwłasności wynosi 36/100 części.

Zarejestrowano 5 działalności gospodarczych:

 1. Piotr Stepczyński, działalność handlowa.

 2. Zbigniew Matusik, działalność handlowa.

 3. Antoni Sobczuk, działalność budowlana.

 4. Katarzyna Rak, działalność związana z edukacją.

 5. Elżbieta Hucaluk, działalność handlowa.

Wyrejestrowano 5 działalności gospodarczych:

 1. Joanna Sobczyk, działalność handlowa.

 2. Marcin Tracz, działalność usługowa.

 3. Krzysztof Rycerz, działalność budowlana. Działalność przeniesiona decyzją do Chojny w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

 4. Jolanta Czerwonka, działalność handlowa. Działalność przeniesiona decyzją do Chojny w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

 5. Tadeusz Hucaluk, działalność handlowa.

Ponadto w tym okresie:

 1. Rozłożyłem zadłużenie z tytułu nie opłaconego czynszu w kwocie 6.045,10zł Panu Wiesławowi Galimskiemu na 30 rat.

 2. Umorzyłem zadłużenie z tytułu nieopłaconego czynszu w kwocie 5.009,23zł Panu Jakubowi Plajzer, odziedziczone po zmarłej w dniu 7 lipca 2008r. matce Elżbiecie Plajzer.

Wydałem następujące decyzje:

 1. Przyznającą działkę dożywotnią na własność Nr GR 6015/I/3/08 z dnia 26.08.08

 2. Na wycinkę drzew NR OŚ 7635/45/08 z dnia 17.09.08

Ponadto postanowiłem odroczyć:

 1. Panu Edwardowi Myśko III ratę podatku rolnego do dnia 20.12.2008 r. w kwocie 346,00zł.

 2. Pani Henryce Perlińskiej III ratę podatku rolnego do dnia 15.11.2008 r. w kwocie 157,00zł.

Zawarłem następujące umowy:

  • Na opracowanie projektu prac geologicznych dotyczących likwidację studni głębinowej w miejscowości Wesoła oraz projektu rozbiórki stacji uzdatniania wody w zakresie instalacji i elementów budowlanych - wykonawcą jest Nikodem Marcinkowski na kwotę 9.000 zł.

  • Z firmą Unizeto Technologies S.A. ze Szczecina na zakup certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z czytnikiem dla Skarbnika Gminy. Koszt zakupu: 437,98 zł

  • Na ubezpieczenie budynku Wiejskiego Centrum Kształcenia w Piasecznie. Ubezpieczający to PZU w Gryfinie. Kwota ubezpieczenia 162,00 zł.

  • Na ubezpieczenie projektora multimedialnego w Wiejskim Centrum Kształcenia w Piasecznie. Ubezpieczający to PZU w Gryfinie. Kwota ubezpieczenia 50,00 zł.

Udzieliłem zleceń i zamówień na:

 • aktualizację kosztorysów inwestorskich, dla następujących zadań, które w całości tworzą jeden projekt unijny, składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

 1. Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka,

 2. Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach

Wykonawcą jest INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory z Kobylanki na kwotę 5.368 zł,

- aktualizację kosztorysów inwestorskich, dla następujących zadań, które w całości tworzą jeden projekt unijny, składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Kultura i Rewitalizacja”:

 1. Rewitalizacja Rynku Miejskiego - remont kamienicy ul. Kościuszki 7

 2. Remont budynku Ośrodka Zdrowia

 3. Odrestaurowanie budynku szkoły przy ul. 2 Lutego 3

 4. Rekonstrukcja średniowiecznych murów, baszt i zniszczonych fortyfikacji obronnych - Przebudowa amfiteatru miejskiego

 5. Rekonstrukcja średniowiecznych murów, baszt i zniszczonych fortyfikacji obronnych - odtworzenie alei spacerowej wzdłuż murów obronnych

 6. Trzcińsko-Zdrój wczoraj i dziś - utworzenie izby pamięci

 7. Rewitalizacja Rynku Miejskiego - remont Ratusza Staromiejskiego.

Wykonawcą jest firma STEFPOL ze Szczecina: Usługi i Produkcja Budownictwa na kwotę 4.270 zł,

aktualizację kosztorysów inwestorskich, dla następujących zadań, które w całości tworzą jeden projekt unijny, składany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 1. Remont Trzcińskiego Centrum Kultury,

 2. Remont świetlicy wiejskiej w Góralicach,

 3. Remont świetlicy wiejskiej w Rosnowie,

 4. Remont świetlicy wiejskiej w Klasztorne,

 5. Remont świetlicy wiejskiej w Stołecznnej,

 6. Remont świetlicy wiejskiej w Dobropolu.

Wykonawcą jest firma: Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. arch. Mieczysława Lipik z Pyrzyc na kwotę 4.392 zł,

aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: Stanica rowerowa - miejsce postojowe dla rowerzystów w Strzeszowie, w ramach remontu świetlicy wiejskiej. Wykonawcą jest Grzegorz Lesner Usługi Budowlane ze Szczecina na kwotę 732 zł,

jednokrotne koszenie trawy kosiarką rotacyjną - ciągnikową w parku przy ul. Mickiewicza (teren pomiędzy drogą gminną a cmentarzem). Wykonawcą jest firma: Usługi Komunalne Mieszkaniowe, Transportowe, Handlowe i Cmentarne Józef Skiba na kwotę 422,65 zł.

Ponadto w tym okresie zrealizowano:

 • Wykonano ocieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Sojuszników 17 w Trzcińsku-Zdroju - wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Marian Kopaniecki z Dębna za kwotę 6.500 zł.

 • Rozesłano zapytanie na temat opracowania opinii technicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcińsko-Zdrój, najtańszą ofertą zgłosiło Biuro Inżynierskie GAZDA ze Szczecina za kwotę 9.150 zł.

 • Złożyłem do Starostwa Powiatowego w Gryfinie rozliczenie dotacji na Wykonanie Gminnego programu usuwania odpadów zawierających azbest wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania wyniosła 4.760 zł.

 • Ogłosiłem przetarg na Dostawę opału w sezonie grzewczym 2008/2009 do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju oraz jednostek podległych.

 • Przedłużyłem wykonawcy termin wykonania projektów technicznych wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji w Strzeszowie i w Gogolicach do końca października br.

 • Zakończono pracę związaną z dokumentacją konstrukcyjną-projektową na wzmocnienie stropu w budynku mieszkalnym nr 29 przy ul. Kościuszki w Trzcińsku-Zdroju i uzyskałem pozwolenie na budowę. Wykonawca to Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne UNI-BUD Jan Kaczmarek z siedzibą w Trzebiatowie za kwotę 5.500 zł.

 • Zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na szlak pieszo-rowerowy Trzcińsko-Zdrój - Strzeszów oraz pozwolenie na budowę. Wykonawca to firma: Usługi i Produkcja Budownictwa STEFPOL ze Szczecina za kwotę 35.950 zł.

 • Wymieniona została stolarka okienna w lokalach komunalnych należących do zasobu Gminy Trzcińsko-Zdrój zgodnie z przyjętym na 2008 rok planem remontów. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Marian Kopaniecki z Dębna za kwotę 20.096,58 zł.

 • Przygotowane zostały załączniki wymagane do wspólnego polsko-niemieckiego wniosku do INTERREGU w ramach Transgranicznego Planu Działania. Wniosek z Gminy Trzcińsko-Zdrój obejmuje szlak pieszo rowerowy trzcińsko-Zdrój - Strzeszów oraz Stanicę rowerową - miejsce postojowe dla rowerzystów w Strzeszowie, w ramach remontu świetlicy wiejskiej

 • Wysłałem pismo do Prezesa ENNBETON z prośbą o nieodpłatne przekazanie piasku z przeznaczeniem na wykonanie filtra w studni wodnej w miejscowości Drzesz.

W tym miesiącu planowane jest:

 • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektowej na odbudowę Baszty Zachodniej” w Trzcińsku-Zdroju - wykonawcą jest firma: Projektowanie Nadzór Budowlany mgr inż. arch. Mieczysław Lipik z Pyrzyc za kwotę 15.250 zł - Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.600 zł w ramach Programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”

 • Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektowej na remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową kościoła w Piasecznie, gm. Trzcińsko-Zdrój wykonawca to firma: Projektowanie Nadzór Budowlany mgr inż. arch. Mieczysław Lipik z Pyrzyc za kwotę 15.000 zł - Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13.500 zł w ramach Programu „Rozwój inicjatyw lokalnych”, pozostałą część finansuje Parafia w Warnicach.

Uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

23 sierpnia 2008r. Brałem udział w obchodach Dni Dębna.

28 sierpnia 2008r. Z przedstawicielami firmy REN-PRO w sprawie elektrowni wiatrowych.

30 sierpnia 2008r. Brałem udział w Dożynkach Gminnych w miejscowości Stołeczna.

1 września 2008r. Uczestniczyłem w Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego 2008/2009

2 września 2008r. Brałem udział w spotkaniu z Burmistrzem Bad Freinwalde w sprawie Zdroju.

4 września 2008r. Spotkałem się z mieszkańcami wsi Gogolice. Spotkanie dotyczyło Wodociągów Zachodniopomorskich.

6 września 2008r. Brałem udział w Dożynkach Niemiecko-Polskich w Pinnow oraz w zawodach strażackich w Vierraden.

7 września 2008r. Uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Moryniu.

13 września 2008r. Uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Kołbaczu. Tego samego dnia brałem udział we Mszy Św. i zabawie dożynkowej w miejscowości Rosnowo.

16 września 2008r. Odbyłem spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji oraz Komendantem Policji w Chojnie.

17 września 2008r. Brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Stolzenhagen w sprawie wspólnie realizowanych projektów.

Od 18 do 21 września 2008r. Byłem członkiem w delegacji, która w ramach współpracy polsko-holenderskiej na zaproszenie tamtejszej Pani Burmistrz odwiedziła miasto Graft-de Rijp.

22 września 2008r. W miejscowości Pinnow podpisałem porozumienie w ramach Transgranicznego Planu Działania.

23 września 2008r. Uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu świadectw czeladniczych, które miało miejsce w OHP Rów.

Informuję, że uchwały podjęte na poprzedniej sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.

W tym okresie między sesyjnym wykonywane były wszystkie czynności z zakresu bieżącej działalności Urzędu oraz czynności jako kierownika zakładu pracy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 01-10-2008 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztofa Nowicka 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2008 13:05