Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie


UWAGA - NIE ZAKLEJAĆ

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

O REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH MĘŻCZYZN URODZONYCH W ROKU 1985

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 z późniejszymi zmianami; jedn. tekst Dz. U. Nr 50 poz. 500 z 1999 r.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz. U. Nr 40, poz. 173) zarządza się, co następuje:

W okresie od dnia 1 do 31 października 2003 r. przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych.

  1. Obowiązkowi rejestracji podlegają mężczyźni, którzy w bieżącym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia, jak również ci, którzy do 24 roku życia nie wykonali tego obowiązku.

  1. Nie podlegają rejestracji mężczyźni, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej - odbywają ochotniczo służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe.

  1. Przedpoborowy zobowiązany jest zgłosić się do rejestracji do wójta - burmistrza (prezydenta miasta) - właściwych ze względu na miejsce swego stałego zamieszkania, a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, w gminie właściwej ze względu na miejsce stałego pobytu.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

  1. Rejestracja odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju przy ul. Rynek 15,dniu 23 października 2003 r.

  1. Przedpoborowy zgłaszający się osobiście do rejestracji zobowiązany jest przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz dokumenty stwierdzające wykształcenie.

  1. Przedpoborowy niezdolny do wykonania powyższych czynności (kalectwo lub obłożna choroba) może ten obowiązek spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliższej rodziny. Osoba ta powinna okazać się dokumentem tożsamości i zobowiązana jest wykonać czynności rejestracyjne za nieobecnego.

  1. O przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji przedpoborowy zobowiązany jest zawiadomić wójta - burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu wyznaczonym do rejestracji. Natomiast przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł się zgłosić do rejestracji we właściwym czasie zobowiązany jest uczynić to niezwłocznie po ustaniu przyczyn - bez osobnego wezwania.

  1. Na podstawie art. 31 ust. 6. cytowanej na wstępie ustawy wójt - burmistrz (prezydent miasta), w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do urzędu gminy przedpoborowych, uchylających się od obowiązku rejestracji.

  1. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się w wyznaczonym miejscu i czasie do rejestracji lub nie przedłożą nakazanych prawem dokumentów, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 cytowanej wyżej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzcińsko - Zdrój, dnia 23. września 2003 r.

BURMISTRZ

ZBIGNIEW ŁODZIEWSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 08-10-2003 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2003 11:01