Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie wygłoszone na XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.04.2008 r.


Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój
za okres od 25 marca do 18 kwietnia 2008 roku

W okresie sprawozdawczym wydałem 19 zarządzeń w sprawie:

 1. Przetargu ustnego nieograniczonego na lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 17,64 m2 położony w obrębie nr 4 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Chojnickiej 23

 2. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe oznaczone numerem działki: 114
  o powierzchni 475 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 3. I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 115 o powierzchni 475 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza

 4. I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 116 o powierzchni 475 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza

 5. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 117
  o powierzchni 475 m2, położoną w obrębie Nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 6. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 118
  o powierzchni 475 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 7. I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 119 o powierzchni 447 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza

 8. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 120
  o powierzchni 466 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 9. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 121
  o powierzchni 616 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 10. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 122
  o powierzchni 529 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 11. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 123
  o powierzchni 526 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 12. II przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 124
  o powierzchni 557 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Mickiewicza

 13. I przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomość niezabudowaną, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną numerem działki: 132 o powierzchni 500 m2, położoną w obrębie nr 1 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy ul. Mickiewicza

 14. II przetargu ustnego nieograniczonego na lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 65,40 m2, położony w obrębie Stołeczna nr 56 C Gmina Trzcińsko-Zdrój.

 15. I przetargu ustnego nieograniczonego na lokal użytkowy nr 1, o powierzchni użytkowej 92,78 m2, położony w obrębie nr 4 Miasto Trzcińsko-Zdrój przy
  ul. Chojnickiej 23

 16. Ustalenia opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy Trzcińsko-Zdrój

 17. Zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

 18. Powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu położonego przy ul. 2 Lutego 12 w Trzcińsku-Zdroju

 19. Ustalenia dnia wolnego za dzień 3 maja 2008 r.

W okresie sprawozdawczym wydałem 4 postanowienia o umorzeniu:

1. Pani Bronisławie Antkowiak - umorzenie I raty podatku rolnego za 2008 r. w kwocie 65,00 zł., spalenie upraw porzeczek.

2. Panu Wojciechowi Osadców - umorzenie I raty podatku rolnego za 2008 r.
w kwocie 353,00 zł., padnięcie krowy,

3. Panu Jerzemu Stankowskiemu - umorzenie I raty podatku rolnego za
2008 r. w kwocie 470,00 zł., śmierć ojca.

4. Panu Zdzisławowi Ziętek - umorzenie zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 256,00 zł. pożar

Zarejestrowałem 7 nowych działalności gospodarczych:

 1. Janiak Mirosław, sprzedaż części i akcesoriów samochodowych.

 2. Szczepaniak Stanisław, chów i hodowla bydła, rybołówstwo.

 3. Synak Katarzyna, działalność ogólnobudowlana.

 4. Różyczka Anna, pomoc społeczna.

 5. Raczyński Marian, działalność ogólnobudowlana.

 6. Kurowski Łukasz, działalność ogólnobudowlana

 7. Kozakiewicz Jarosław, działalność ogólnobudowlana.

Wyrejestrowałem 5 działalności gospodarczych:

 1. Kowalski Henryk, usługi ogólnobudowlane.

 2. Sidorczuk Robert, produkcja wyrobów betonowych, roboty wykończeniowe.

 3. Łukian Piotr, Strzeszów 10, działalność ogólnobudowlana.

 4. Szczepański Robert, Strzeszów 4, działalność ogólnobudowlana.

 5. Raczyński Marian, Dobropole 20, usługi ogólnobudowlane.

Wydałem dwie decyzje w sprawie:

 1. Zatwierdzenia projektu podziału prywatnej działki nr 309 w Góralicach znak: GNG.KT.-611/1/08

 2. Zatwierdzenia projektu podziału działki nr 131/1 położonej w obrębie 2 miasto Trzcińsko-Zdrój przy Domu Pomocy Społecznej znak: GNG.KT.-611/2/08

W okresie sprawozdawczym

W dniu 1.04.2008 r. odpowiedziałem na pismo do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie liczby osób i liczby certyfikatów dla osób upoważnionych do podpisywania zawiadomień w sprawie rejestru wyborców.

W dniu 02.04.2008 r. wypełniłem ankietę w sprawie stopnia informatyzacji urzędów i jednostek samorządowych w 2006 roku. Ankieta została prowadzona na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 17.04.2008 r. została założona nowa linia telefoniczna dla Centrum Kształcenia na odległość w Piasecznie.

Przeprowadziłem zamówienia publiczne na:

 1. Wymianę papowego pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Stołecznej

 2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Stołecznej

Dwa przetargi są na etapie zakończenia.

Trwają prace zmierzające do podpisania umów na roboty:

 1. W trybie zapytania o cenę, przetarg na „Wymianę sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju” został unieważniony i w ramach kolejnego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę na mapę do celów projektowych - GEOPOL z Chojny za kwotę 4.392 zł oraz projektanta - Nadzór-Projektowanie-Kosztorysowanie Wykonawstwo sieci instalacji sanitarnych Krzysztof Parys z Chojny za cenę 15.350 zł.

 2. Wykonanie dokumentacji opisowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych - realizacja zadania w ramach Gminnego Planu Remontów na 2008 rok - wybrano projektanta Projektowanie i Nadzór Budowlany Mieczysław Lipik z Pyrzyc za kwotę 2.928 zł

 3. Zamówiono olej do hali widowiskowo-sportowej w Trzcińsku-Zdroju - ok. 6.000 litrów w cenie 2,81 zł za litr

 4. Zlecono opracowanie wtórnika mapy do celów projektowych dla terenów przy hali widowiskowo-sportowej pod budowę kompleksu boisk sportowych - GEOPOL z Chojny 2.400 zł oraz złożono w tej sprawie wniosek o wydanie warunków zabudowy.

 5. Z uwagi na zbliżające się święta państwowe zakupiono flagi i drzewce do flag.

 6. Zamówiono przeszkloną gablotę na puchary do hali - 1.220 zł oraz zlecono naprawę zamka w archiwum - 129 zł

Zakończono dostawę i rozwieziono na terenie gminy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W sumie zakupiono 8 kompletów pojemników typu „dzwon” i „siatka”

Złożona została dokumentacja na wymianę przystanków PKS w Strzeszowie i Góralicach oraz na doposażenie placów zabaw w Trzcińsku-Zdroju, Góralicach, Strzeszowie, Dobropolu, Stołecznej. Obecnie rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy na poszczególne zadania.

Otrzymano informację telefoniczną o przyznaniu dotacji na złożony wniosek na remont Baszty Prochowej wzniesionej na początku XV wieku. Dofinansowanie sięga 50% i wyniesie 7.000 zł

W Starostwie Powiatowym w Gryfinie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na adaptację obiektu socjalno-biurowego na punkt rehabilitacji w Trzcińsku-Zdroju przy ul. 2 Lutego 12. Ten sam Urząd wydał zgodę na rozpoczęcie inwestycji w ramach rewitalizacji miasta: Remont kamienicy ul. Kościuszki 7 (Przedszkole Miejskie), Remont budynku ośrodka zdrowia - ul. 2 Lutego 20, Odrestaurowanie budynku szkoły przy ul. 2 Lutego 3

Dla inwestycji z zakresu rewitalizacji zostanie wyłoniony wykonawca na opracowanie studium wykonalności i wniosku o środki unijne. Oprócz trzech wyżej wymienionych zadań w skład projektu wejdzie: remont Ratusza Staromiejskiego, odtworzenie alei spacerowej wzdłuż murów obronnych, przebudowa amfiteatru miejskiego, odrestaurowanie zabytkowego młyna. Wartość wszystkich zadań w sumie przekracza 3 miliony złotych.

Na wniosek w Urzędzie zostanie wymieniona syrena alarmowa, która nieodpłatnie zostanie nam przekazana z Urzędu Wojewódzkiego.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie na wniosek o dofinansowanie wykonania gminnego programu usuwania odpadów zawierających azbest wraz z aktualizacją inwentaryzacji obiektów zawierających azbest, ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, przyznało gminie 4.760 zł co stanowi 50% kosztów całkowitych.

Trwają prace projektowe kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie i w Gogolicach.

Złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na Unowocześnienie bazy sportowej w Gminie Trzcińsko-Zdrój i rozwój poprzez sport na kwotę dofinansowania 19.000 zł, przy czym całe zadania wyniosło 38.991,20 zł. W zakresie jest wymiana bramek na boiskach: głównym i treningowym na stadionie w Trzcińsku-Zdroju.

W ramach wydanego nowego rozporządzenia Ministra Środowiska - Gmina Trzcińsko-Zdrój jest w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co otwiera drogę do aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Z naszego powiatu zakwalifikowały się jeszcze Gryfino i Chojna.

Zakończono zadanie pn. „Odtworzenie chodnika w Rosnowie” - koszt zadania 20.000 zł brutto (10,000 zł Gmina Trzcińsko-Zdrój, 10.000 zł Starostwo Powiatowe), wykonawca ROL-BUD Trzcińsko-Zdrój.

Zawarłem umowę na:

1. Zadanie p.n. „Remont świetlicy w Piasecznie” na kwotę 61.082,16 zł brutto, wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Dębno ul. Poprzeczna 11. Przewidywany zwrot kosztów za:

- zakup drzwi antywłamaniowych,

- zakup oświetlenia,

- zakup tabliczek informacyjnych,

- koszty utrzymania pomieszczeń.

2. Wykonanie instalacji elektrycznej i logicznej w świetlicy w Piasecznie na kwotę 20.820 zł brutto, wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Myślibórz ul. Sienkiewicza 4. Przewidywany zwrot kosztów za:

- instalacja elektryczna zasilająca komputery,

- główny wyłącznik,

Koszty poniesione na w/w roboty zwróci Centrum Kształcenia na Odległość.

Podpisałem porozumienie z:

1. Zarządem Powiatu na dofinansowanie przebudowy chodników w Piasecznie i Stołecznej. Całkowity koszt zadania 103.700 zł (50% dofinansuje Zarząd Powiatu)

2. Zarządem Powiatu na powierzenie i finansowanie zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój na okres od 1.04.2008 do 31.03.2009 roku na kwotę ogólną 36.000 zł.

Wystąpiłem do Starostwa Powiatowego o:

1. Nieodpłatne przekazanie na mienie gminne część działki nr 131/1 obręb nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój (stary ogród przy Domu Pomocy Społecznej). Obecnie działka nie użytkowana, zaniedbana. Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej nie ma pomysłu na zagospodarowanie i dlatego działka stała się wysypiskiem śmieci. Zagospodarowanie tej części działki ujęte jest w Lokalny Programie Rewitalizacji m. Trzcińsko-Zdrój.

2. Nieodpłatne przejęcie na mienie gminne działek drogowych od Agencji Nieruchomości Rolnych (Stołeczna, Gogolice, Piaseczno).

Uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach:

W dniu 28 marca 2008 r.

Spotkanie u Notariusza w Chojnie, w tym samym dniu uczestniczyłem w Śniadaniu Wielkanocnym w Trzcińskim Centrum Kultury oraz w walnym zebraniu członków „Twinningu”

W dniu 31 marca 2008 r.

Urząd Wojewódzki - uczestniczyłem w seminarium pn. „Jak osiągnąć sukces w drodze po unijne pieniądze”

W dniu 1-3 kwietnia 2008 r.

Wyjazd służbowy do Warszawy

- spotkanie z prezesem Agencji Nieruchomości Rolnej Panem Kuźmińskim

- spotkanie z Dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Panem Edwardem Chudzikiem

- spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozliczania Dotacji Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Jackiem Dąbrowskim

W dniu 7 kwietnia 2008 r.

Spotkanie z prezesem NORTHWIND Panem Krystianem Mazurem w sprawie wiatraków

W dniu 8 kwietnia 2008 r.

Spotkanie ze starostą w sprawie dróg powiatowych, w tym samym dniu spotkanie z Panią Kubkowską w sprawie dotyczącej punktu rehabilitacji

W dniu 10-11 kwietnia 2008 r.

Uczestniczyłem w konferencji w Połczynie-Zdroju pn. „Proekologiczne zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie województwa zachodniopomorskiego”

W dniu 13 kwietnia 2008 r.

Na zaproszenie Burmistrza Dębna jako gość uczestniczyłem w jubileuszowym 35 maratonie Dębna 2008

W dniu 14-15 kwietnia 2008 r.

Szczecin - IV Forum Samorządowe

W dniu 16 kwietnia 2008 r.

Zorganizowałem polsko - niemieckiego spotkanie z przedstawicielami grupy sterującej w Transgranicznym Planie Działania w Trzcińsku-Zdroju

W dniu 19 kwietnia 2008 r.

Polsko - niemieckimi zawody strażackie w Heinersdorf

W dniu 22 kwietnia 2008 r.

Spotkanie w sprawie projektów bliźniaczych w ramach geoparku w Stolzenhagen

W dniu 23 kwietnia 2008 r.

Spotkanie dotyczące boiska „Orlik 2012”

Informuję, że uchwały podjęte na poprzedniej sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.

W okresie między sesyjnym wykonywane były wszystkie czynności z zakresu bieżącej działalności Urzędu oraz czynności jako kierownika zakładu pracy.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 28-04-2008 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 28-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2008 14:21