Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania po II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (Trzcińsko-Zdrój, działka nr 19/9)


BURMISTRZ
Gminy Trzcińsko-Zdrój
Ul.
Rynek 15,
tel. 091 414-80-88, fax 091 414-81-03

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.)


ogłasza rokowania
po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
oznaczonej numerem działki: nr 19/9 o powierzchni 0,0166 ha

położonej w obrębie nr 3 Trzcińsko-Zdrój zabudowanej budynkiem po byłej sali gimnastycznej przeznaczonej do adaptacji na cele mieszkaniowe. Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr 49670/8, nie jest obciążona hipoteką. W dniach 11.10.2007 r., 8.01.2008 r. i 18.03.2008 r. przeprowadzone zostały przetargi nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza minimalna 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Termin rokowań: 27 maja 2008 r. o godz. 900 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

1/ wpłacenie w kasie Urzędu (do godz. 1300)lub na konto „Urząd Miejski BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój Nr 94937010200400013020040001” zaliczki w wysokości 6.300,00 zł najpóźniej do dnia 21 maja 2008 r. tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,

2/ złożenie pisemnego zgłoszenia / w zamkniętej kopercie z napisem „ rokowania nr działki .... data ....”(w terminie najpóźniej do dnia 21 maja 2008 r.) (do koperty ze zgłoszeniem należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki).
W/w zgłoszenie winno zawierać: - datę sporządzenia, - imię i nazwisko oraz adres,

  1. pisemne oświadczenie , że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  2. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

  3. własnoręczny podpis składającego zgłoszenie.

Uwagi:

  1. organizator rokowań przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty na następujących warunkach:

  • I wpłata w wysokości nie mniejszej niż 20 % ceny uzyskanej w drodze rokowań, płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej,

  • pozostała należność płatna w ratach przez okres nie dłuższy niż 10 lat, do kwoty niespłaconej naliczane będą odsetki w wysokości 3% w stosunku rocznym.

  1. do ceny ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 570,00 zł,

  2. w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi,

  3. w uzasadnionych przypadkach Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości,

  4. dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój nr 4 lub telefonicznie 0 91 4148088 wew. 31.

Trzcińsko-Zdrój; dnia 21 kwietnia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 24-04-2008 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Krajczyńska 24-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2008 12:59