herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/156/07 w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gogolicach. 2008-02-05 08:37
Uchwała Nr XV/155/07 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2008. 2008-02-04 15:17
Uchwała Nr XV/154/07 w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju na 2008 rok. 2008-02-04 15:15
Uchwała Nr XV/153/07 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007. 2008-02-04 15:13
Uchwała Nr XV/152/07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w ZEA. 2008-02-04 15:12
Uchwała Nr XV/151/07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum... 2008-02-04 15:10
Uchwała Nr XV/150/07 w sprawie: powołania nieetatowego zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzcińsku-Zdroju 2008-02-04 15:08
Uchwała Nr XV/149/07 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego... 2008-02-04 15:06
Uchwała Nr XV/148/07 w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2008 rok. 2008-02-04 15:04
Uchwała Nr XIV/147/07 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. 2008-02-04 15:01