Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr I/175/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r.


Zarządzenie Nr I/175/2007

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,
Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007 - zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 22.173

w tym (w całości):

1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin- nie objęte planami

finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 22.173 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 - 22.173 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 220

w tym (w całości):

1) dochody z dotacji celowych jw. - nie objęte

planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych, o kwotę - 220 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 854, rozdział 85415, § 2030 - 220 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 22.173

w tym (w całości):

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących - w ramach dotacji,

o których w § 1 - w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,

o kwotę - 22.173 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 - 22.173 zł

na dofinansowanie pracodawcom kosztów

przygotowania zawodowego młodocianych

pracowników.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 220

w tym (w całości):

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących - w związku

ze zmianą dotacji, o której w § 2, o kwotę - 220 zł

z tego:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej.,

a) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 16 zł

na zakup podręczników

- rozdział 85415, § 3260-3 - 74 zł

na zakup jednolitych strojów,

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

b) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 130 zł.

§ 5. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy celowej budżetu Gminy na wydatki bieżące jednostek pomocniczych Gminy - sołectw, w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę celową o jakiej wyżej - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 3.830

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-2 - 3.830 zł

z tego: rezerwę w kwotach jednostkowych na wydatki sołectw jn.:

- sołectwa Góralice - § 4810-2, lit.a) - 526 zł

- sołectwa Stołeczna - § 4810-2, lit.b) - 501 zł

- sołectwa Gogolice - § 4810-2, lit.d) - 1.818 zł

- sołectwa Chełm Górny - § 4810-2, lit.g) - 483 zł

- sołectwa Tchórzno - § 4810-2, lit.k) - 502 zł;

2) zwiększa się , w drodze przeniesień z rezerwy celowej jw., wydatki budżetowe

na realizację własnych zadań bieżących Gminy - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 3.830

w tym:

a) w dziale 758, rozdział 75814, § 4210 - 200 zł

- rozdział 75814, § 4300-2 - 1.510 zł,

b) w dziale 900, rozdział 90004, § 4210 - 1.618 zł,

c) w dziale 921, rozdział 92109, § 4210 - 502 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Gminy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień, rezerwę ogólną budżetu -

w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 14.158

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-1 - 14.158 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień z rezerwy ogólnej,

wydatki budżetowe na realizację własnych zadań bieżących

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 14.158

w tym:

a) w dziale 754, rozdział 75412, § 3030 - 5.000 zł,

b) w dziale 851, rozdział 85154, § 4110-1 - 585 zł

- rozdział 85154, § 4120-1 - 90 zł

- rozdział 85154, § 4210 - 3.480 zł

- rozdział 85154. § 4300 - 3.045 zł,

c) w dziale 852, rozdział 85295, § 3020 - 1.958 zł.

§ 7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy - między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień w planie, wydatki budżetowe

na własne zadania bieżące Gminy, o kwotę - 116.971 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.,:

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4210 - 350 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 - 6.850 zł

- rozdział 70095, § 4270-2 - 6.220 zł,

c) w dziale 710, rozdział 71035, § 4270 - 3.090 zł,

d) w dziale 750, rozdział 75022, § 4300 - 1.450 zł,

- rozdział 75023, § 4260 - 2.800 zł

- rozdział 75023, § 4300 - 1.630 zł

- rozdział 75075, § 4300 - 3.580 zł,

e) w dziale 754, rozdział 75412, § 4270 - 4.500 zł,

- rozdział 75412, § 4300 - 4.200 zł

- rozdział 75414, § 4250 - 2.000 zł

- rozdział 75414, § 4750 - 20 zł,

f) w dziale 852, rozdział 85215, § 3110 - 2.981 zł,

g) w dziale 900, rozdział 90015, § 4260 - 31.455 zł,

h) w dziale 921, rozdział 92109, § 4210 - 1.565 zł,

i) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4260 - 4.330 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:

j) w dziale 852, rozdział 85219, § 4330 - 1.930 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

k) w dziale 801, rozdział 80110, § 4110-1 - 236 zł,

l) w dziale 854, rozdział 85401, § 3020 - 217 zł

- rozdział 85401, § 4010 - 1.637 zł

- rozdział 85401, § 4110-1 - 526 zł

- rozdział 85401, § 4110-2 - 54 zł

- rozdział 85401, § 4120-1 - 77 zł

- rozdział 85401, § 4120-2 - 55 zł

- rozdział 85401, § 4210 - 190 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych

w Trzcińsku-Zdroju:

ł) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 152 zł

- rozdział 80110, § 4110-1 - 166 zł

- rozdział 80110, § 4280 - 250 zł

- rozdział 80110, § 4740 - 100 zł

- rozdział 80146, § 4300 - 200 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 400 zł;

- w planie finansowym Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Oświaty w Trzcińsku-Zdroju:

m) w dziale 801, rozdział 80114, § 4260 - 203 zł

- rozdział 80114, § 4280 - 20 zł

- rozdział 80114, § 4300 - 19 zł

- rozdział 80114, § 4350 - 40 zł

- rozdział 80114, § 4410 - 134 zł

- rozdział 80114, § 4740 - 40 zł

- rozdział 80114, § 4750 - 52 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

n) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 850 zł

- rozdział 80101, § 4040 - 170 zł

- rozdział 80101, § 4110-1 - 1.430 zł

- rozdział 80101, § 4120-1 - 220 zł

- rozdział 80101, § 4170 - 84 zł

- rozdział 80113, § 3020 - 60 zł

- rozdział 80113, § 4010 - 4.770 zł

- rozdział 80113, § 4110-1 - 250 zł

- rozdział 80113, § 4120-1 - 30 zł

- rozdział 80113, § 4210 - 2.340 zł

- rozdział 80113, § 4300 - 105 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 520 zł,

o) w dziale 854, rozdział 85401, § 3020 - 79 zł

- rozdział 85401, § 4120-2 - 32 zł

- rozdział 85401, § 4210 - 50 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

p) w dziale 801, rozdział 80101, § 4110-1 - 3.880 zł

- rozdział 80101, § 4120-1 - 144 zł

- rozdział 80101, § 4170 - 42 zł

- rozdział 80101, § 4260 - 1.400 zł

- rozdział 80101, § 4270 - 1.760 zł

- rozdział 80101, § 4350 - 193 zł

- rozdział 80103, § 3020 - 900 zł

- rozdział 80103, § 4010 - 900 zł

- rozdział 80103, § 4110-2 - 80 zł

- rozdział 80103, § 4210 - 100 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

r) w dziale 801, rozdział 80101, § 4110-1 - 98 zł

- rozdział 80101, § 4170 - 215 zł

- rozdział 80103, § 3020 - 1.270 zł

- rozdział 80103, § 4010 - 9.210 zł

- rozdział 80103, § 4110-1 - 1.200 zł

- rozdział 80103, § 4110-2 - 190 zł

- rozdział 80103, § 4120-1 - 160 zł

- rozdział 80103, § 4120-2 - 100 zł

- rozdział 80103, § 4210 - 100 zł

- rozdział 80146, § 4300 - 170 zł,

s) w dziale 854, rozdział 85401, § 4120-2 - 48 zł

- rozdział 85401, § 4210 - 102 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień w planie, wydatki budżetowe

na własne zadania bieżące Gminy, o kwotę - 116.971 zł

w tym:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw.:

a) w dziale 010, rozdział 01095, § 4300 - 350 zł,

b) w dziale 700, rozdział 70095, § 4270-1 - 6.220 zł

- rozdział 70095, § 4300 - 6.850 zł,

c) w dziale 710, rozdział 71035, § 4170 - 36 zł

- rozdział 71035, § 4300-1 - 3.054 zł,

d) w dziale 750, rozdział 75022, § 3030 - 1.430 zł

- rozdział 75022, § 4360 - 20 zł

- rozdział 75023, § 4110-2 - 110 zł

- rozdział 75023, § 4170 - 900 zł

- rozdział 75023, § 4360 - 470 zł

- rozdział 75023, § 4420 - 212 zł

- rozdział 75023, § 4440-1 - 2.738 zł

- rozdział 75075, § 3040 - 2.240 zł

- rozdział 75095, § 3020 - 765 zł

- rozdział 75095, § 4120-2 - 525 zł

- rozdział 75095, § 4210 - 50 zł,

e) w dziale 754, rozdział 75412, § 3020 - 3.285 zł

- rozdział 75412, § 4010 - 1.390 zł

- rozdział 75412, § 4110-1 - 170 zł

- rozdział 75412, § 4210 - 3.630 zł

- rozdział 75412, § 4700 - 225 zł

- rozdział 75414, § 4210 - 2.020 zł,

f) w dziale 852, rozdział 85295, § 3020 - 2.981 zł,

g) w dziale 900, rozdział 90015, § 4210 - 5.167 zł

- rozdział 90015, § 4270 - 1.676 zł

- rozdział 90015, § 4300 - 22.946 zł

- rozdział 90095, § 4210 - 888 zł

- rozdział 90095, § 4300 - 778 zł,

h) w dziale 921, rozdział 92109, § 4110-1 - 90 zł

- rozdział 92109, § 4120-1 - 15 zł

- rozdział 92109, § 4170 - 500 zł

- rozdział 92109, § 4260 - 960 zł,

i) w dziale 926, rozdział 92601-1, § 4170 - 360 zł

- rozdział 92601-1, § 4300 - 900 zł

- rozdział 92601-2, § 4120-1 - 70 zł

- rozdział 92605, § 2820-1 - 3.000 zł;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

j) w dziale 852, rozdział 85219, § 4210 - 280 zł

- rozdział 85219, § 4300 - 540 zł

- rozdział 85219, § 4350 - 50 zł

- rozdział 85219, § 4370 - 940 zł

- rozdział 85219, § 4410 - 120 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

k) w dziale 801, rozdział 80110, § 4010 - 7.120 zł

- rozdział 80110, § 4120-1 - 110 zł

- rozdział 80110, § 4170 - 60 zł

- rozdział 80110, § 4210 - 3.100 zł

- rozdział 80113, § 4300 - 3.603 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 167 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych

w Trzcińsku-Zdroju:

l) w dziale 801, rozdział 80110, § 4120-1 - 8 zł;

- w planie finansowym Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Oświaty jw.:

ł) w dziale 801, rozdział 80114, § 4210 - 430 zł

- rozdział 80114, § 4370 - 78 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

m) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 1.281 zł

- rozdział 80101, § 4210 - 1.540 zł

- rozdział 80101, § 4260 - 84 zł

- rozdział 80101, § 4270 - 1.304 zł

- rozdział 80101, § 4370 - 277 zł

- rozdział 80195, § 4210 - 919 zł

- rozdział 80195, § 4300 - 500 zł,

n) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 1.660 zł

- rozdział 85401, § 4110-1 - 396 zł

- rozdział 85401, § 4110-2 - 8 zł

- rozdział 85401, § 4120-1 - 50 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

o) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010 - 4.919 zł

- rozdział 80101, § 4210 - 376 zł

- rozdział 80113, § 4300 - 6.212 zł

- rozdział 80146, § 4410 - 52 zł;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

p) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 926 zł

- rozdział 80101, § 4010 - 1.617 zł

- rozdział 80101, § 4120-1 - 270 zł,

r) w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - 713 zł

- rozdział 85401, § 4110-1 - 214 zł

- rozdział 85401, § 4120-1 - 26 zł.

§ 8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami - między paragrafami w ramach tego samego rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się, w drodze przeniesień w planie, wydatki

na zadania zlecone, o kwotę - 19.000 zł

w tym (w całości):

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4010 - 14.500 zł

- rozdział 85212, § 4110-1 - 2.400 zł

- rozdział 85212, § 4120-1 - 300 zł

- rozdział 85212, § 4170 - 200 zł

- rozdział 85212, § 4300 - 1.500 zł

- rozdział 85212, § 4740 - 100 zł;

2) zwiększa się, w drodze przeniesień w planie, wydatki

na zadania zlecone, o kwotę - 19.000 zł

w tym (w całości):

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej jw.:

a) w dziale 852, rozdział 85212, § 4210 - 6.000 zł

- rozdział 85212, § 4270 - 13.000 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu określone w § 1 - § 4 wynikają ze zmian dotacji celowych wg następujących zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego:

a) zarządzenia Nr 601/2007 z dnia 30 listopada 2007 r. - zmniejszającego dotację w dziale 854,
o kwotę „per saldo” - 220 zł,

b) zarządzenia Nr 603/2007 z dnia 30 listopada 2007 - zwiększającego dotację w dziale 801,
o kwotę - 22.173 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 10-01-2008 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2008 10:39