Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/103/07 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007.


Uchwała Nr XII/103/07

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 154.860 zł

w tym:

1) dochody z dotacji z funduszu celowego - Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jn.,

nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,

o kwotę - 138.000 zł

z tego(w całości):

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6260 - 138.000 zł,

2) dochody własne Gminy - w planie finansowym Urzędu Miejskiego
w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 16.860 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 756, rozdział 75618, § 0460 - 16.860 zł

tytułem wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 34.000 zł

w tym:

1) dochody z dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące …

- nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,

o kwotę - 34.000 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 2320 - 34.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 154.860 zł

w tym:

1) wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych Gminy

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 143.500 zł

z tego:

a) w dziale 600, rozdział 60016, § 6050-3 - 138.000 zł

na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych
do gruntów rolnych w Góralicach oraz na odcinku
Górczyn Dolny - Górczyn Górny”,

w ramach dotacji z funduszu celowego, o której w § 1 pkt 1,

b) w dziale 921, rozdział 92109, § 6050-4 - 5.500 zł

na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na remont sali

w Trzcińskim Centrum Kultury”;

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 11.360 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 852, rozdział 85295, § 3110-3 - 11.360 zł

w związku z organizacją prac społecznie użytecznych

dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających

ze świadczeń z pomocy społecznej.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 34.000 zł

w tym:

1) wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

w granicach miasta - w planie finansowym

Urzędu Miejskiego jw. - 34.000 zł

z tego (w całości):

a) w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 - 34.000 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

1) Dotacja z funduszu celowego w kwocie 138.000 zł, wynika z umowy dofinansowania
Nr 47/WR i OŚ - III/24-07/07 ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Województwa Zachodniopomorskiego, zawartej w dniu 10.08.2007 r.

2) Starostwo Powiatowe w Gryfinie nie zawarło z Gminą porozumienia odnośnie utrzymania
dróg powiatowych w mieście na 2007 r., a tym samym nie określiło i nie przekazało dotacji na
ten cel. Zadanie to powiat finansuje bezpośrednio z własnego budżetu - zlecając realizację
zadania określonemu podmiotowi gospodarczemu.
W budżecie na 2007 r. określono dotację i wydatki na zadanie, o jakim wyżej, w kwocie
przewidywanej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 19-11-2007 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 08:23