herb BIP - Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju

trzcinsko-zdroj.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr X/98/07 w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. 2007-10-11 09:03
Uchwała Nr X/97/07 w sprawie: przyjęcia Opisu planowanych do realizacji zadań w Piasecznie w latach 2007 i 2008 ujętych pod kątem remontu budynku świetlicy wiejskiej 2007-10-11 09:03
Uchwała Nr X/96/07 w sprawie: przyjęcia Opisu planowanych do realizacji zadań w Trzcińsku-Zdroju w latach 2007 i 2008 ujętych pod kątem remontu budynku TCK. 2007-10-11 09:02
Uchwała Nr X/95/07 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników OPS Gminy Trzcińsko-Zdrój. 2007-10-11 09:02
Uchwała Nr X/94/07 w sprawie: analizy i zatwierdzenia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 2007-10-11 09:00
Uchwała Nr X/93/07 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryfinie 2007-10-11 09:00
Uchwała Nr X/92/07 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. 2007-10-11 08:59
Uchwała Nr X/91/07 w sprawie: przystąpienia do programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” 2007-10-11 08:59
Uchwała Nr X/90/07 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007 oraz zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r. 2007-10-11 08:58