Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie wygłoszone na XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2007 r.


Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
za okres od dnia 21 sierpnia do dnia 19 września 2007 roku

W okresie sprawozdawczym wydałem 22 Zarządzenia w sprawie:

 1. zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 6 położony przy ul. Dworcowej 37 w Trzcińsku - Zdroju,

 2. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko - Zdrój za I półrocze 2007r.,

 3. zmiany budżetu Gminy na 2007r.,

 4. powołania zespołu do wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Trzcińsko - Zdrój,

 5. powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach,

 6. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku - Zdroju,

 7. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę opału do Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju oraz do jednostek mu przyległych na sezon grzewczy 2007/2008,

 8. zbycia nieruchomości w drodze bez przetargowej lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul, Sojuszników 13 w Trzcińsku - Zdroju,

 9. powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Trzcińsku - Zdroju,

 10. zmiany załącznika nr 2 do regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzonego zarządzeniem nr Nr 18/2006 Burmistrza Gminy z dnia 1 lutego 2006r.,

 11. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej mleczarni oznaczona numerem działki 176 położona przy ul. Chojnickiej 40,

 12. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po magazynie nawozowym oznaczona numerem działki 813/8 położona przy ul. Polnej,

 13. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej rozlewni piwa i magazynem oznaczona numerem działki 822/5 położona przy ul. Polnej,

 14. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej sali gimnastycznej oznaczona numerem działki 19/9 położona przy ul. Dworcowej,

 15. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej nr 987/1 położonej w Góralicach,

 16. wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Trzcińsku - Zdroju,

 17. powołania gminnej komisji w celu przeprowadzenia kontroli placów zabaw i boisk sportowych na terenie miasta i gminy pod względem bezpieczeństwa,

 18. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2,

 19. udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Górczynie,

 20. udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Góralicach,

 21. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju,

 22. ustanowienia koordynatora gminnego

W okresie sprawozdawczym odroczyłem II ratę podatku rolnego do dnia 15.12.2007r. w wysokości 235 zł Panu Edwardowi Myśko.

Podjąłem decyzję w sprawie wyremontowania drogi gminnej z Tchórzna w kierunku Czernikowa nr 41,92. Pieniądze będą pochodziły ze środków unijnych.

Wykonano plan odnowy miejscowości dla następujących wsi:

Piotr Radecki - Dobropole, Strzeszów, Klasztorne,

Iwona Sozańska - Rosnowo, Gogolice,

Sylwia Tyrpa - Stołeczna, Piaseczno, Chełm Górny,

Piotr Bugajski - Góralice, Górczyn, Tchórzno.

Przekazałem jeden zestaw komputerowy do użytkowania dla Dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju.

Przekazałem trzy zestawy komputerowe do użytkowania w świetlicach opiekuńczo wychowawczych w Góralicach i Stołecznej.

Czynię starania o dołączenie do programu „LIDER POJEZIERZA” działającego na terenie gmin powiatu myśliborskiego. Utworzone stowarzyszenie będzie mogło występować o dofinansowanie ze środków „LIDER 2007 - 2013” na tzw. zadania miękkie:

 • promocja np. wydanie folderu, oznakowanie tras turystycznych lub jezior,

 • szkolenia rolników, przedsiębiorców,

 • ekspertyzy, projekty techniczne zabytków, plaż,

 • akademie wolnego czasu dla dzieci wiejskich,

 • przewodnik turystyczny itp.

Złożone zostały wnioski do SPO - ROL 2006 (nabór uzupełniający)

 • remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Piasecznie - kwota wnioskowana 136 300,00 zł

 • remont kapitalny budynku Trzcińskiego Centrum Kultury - kwota wnioskowana 139 000, 00zł

Przed złożeniem wniosków w obu obiektach oględzin dokonał pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Odebrałem plan poprawy i zaopatrzenia w wodę Gminy Trzcińsko - Zdrój oraz program skanalizowania Gminy Trzcińsko - Zdrój. 24 września odbyłem spotkanie z dyrektorem wodociągów Goleniów Panem Gotfrydem Kurzajem, Zbigniewem Brodowiczem oraz Panem Józefem Bednarczukiem firma WOD - KAN i Włodzimierzem Krajczyńskim Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cegiełka”. Celem spotkania było zapoznanie się z koncepcją w/w programów wraz z przedstawieniem propozycji rozwoju i modernizacji skanalizowania gminy oraz zaopatrzenia w wodę.

Zarejestrowałem 10 nowych podmiotów gospodarczych:

 1. Nordland Build - Rafał Trzciński & Arkadiusz Chojnowski s.c - Trzcińsko - Zdrój,

 2. „X - Bud” Dariusz Krzemiński - Trzcińsko - Zdrój,

 3. „Tagra” Tadeusz Grab - Stołeczna,

 4. „B.W” Nauka Jazdy Monika Bieniek - Stołeczna,

 5. „WT - Bud” Wojciech Trzciński Góralice,

 6. Kazimierz Kłonowski - roboty budowlane - Trzcińsko - Zdrój

 7. Grzegorz Kłonowski - roboty budowlane - Trzcińsko - Zdrój,

 8. „Śrubex”Jacek Kłonowski - roboty budowlane, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych - Trzcińsko - Zdrój,

 9. Andrzej Śliwiński - roboty budowlane - Trzcińsko - Zdrój,

 10. Jerzy Hybiak - kamieniarstwo - Trzcińsko - Zdrój.

Wyrejestrowałem 3 podmioty gospodarcze:

 1. Marlena Szczepaniak Stołeczna - sprzedaż detaliczna,

 2. Kazimierz Zakrzewski - Chełm Dolny - handel,

 3. Anna Hybiak - Trzcińsko - Zdrój - kamieniarstwo.

Wydałem dwa zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży:

 1. Jan Lewandowski - Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Stołecznej,

 2. Irena Bylińska - Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Góralicach

Wydałem jednorazowe zezwolenie dla Piotra Kobusiaka na sprzedaż napojów alkoholowych podczas Dożynek Gminnych w Rosnowie.

Dokonałem sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:

 • lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. 2 Lutego 8 w Trzcińsku - Zdroju - uzyskano dochód na kwotę 41.700,00 zł

Podpisałem umowy

 • na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 26,
  cena zadania: 6 000,00 zł brutto
  wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki z Dębna

 • na wykonanie łazienki w lokalu nr 2 przy ul. Dworcowej 21
  cena: 10 700,00 zł brutto
  wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki z Dębna

 • na wykonanie nowej posadzki betonowej w lokalu przy ul. Sojuszników 12
  cena: 5 500, 00 zł brutto
  wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany M. Kopaniecki z Dębna

 • na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Sojuszników 19
  koszt: 2 635, 56 zł brutto w tym gmina zapłaci 1 135, 08 zł
  wykonawca: Zakład Elektryczny R. Bernackiego

 • na kontynuację ubezpieczenia dwóch pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej
  (Góralice i Trzcińsko-Zdrój) na kolejny rok z firmą PZU S.A. Inspektorat w
  Szczecinie. Wartość polisy 614,00 zł.

Uczestniczyłem w następujących uroczystościach i spotkaniach:

W dniu 25 sierpnia 2007 roku uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych Gryfina w Krajniku.

W tym samym dniu uczestniczyłem również w Regionalnym Spotkaniu Zespołów Artystycznych OSP, Floriańskie Obertasy Giżyn oraz w Dniach Integracji Europejskiej Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie i Dniach Dębna.

W dniu 26 sierpnia 2007 roku uczestniczyłem w oficjalnej uroczystości objęcia funkcji proboszcza Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju przez księdza Ignacego Stawarza oraz w tym samym dniu w uroczystościach dożynkowych i odpustowych w Gogolicach.

W dniu 28 sierpnia 2007 roku brałem udział w spotkaniu z Wicedyrektorem ANR Jarosławem Cichym oraz z Wicemarszałkiem Województwa Janem Krawczukiem.

W dniu 29 sierpnia 2007 roku spotkałem się z Komendantem Policji w Chojnie Stefanem Błaszczykiem rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa w naszej gminie oraz o fotoradarze.

W dniu 31 sierpnia 2007 roku uczestniczyłem w Grossneuendorf w spotkaniu: Europejski Związek Współpracy Terytorialnej, a Przyszłość Naszego Eurodystryktu EDON.

W dniu 3 września 2007 roku uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Góralicach, Gogolicach i w OHP.

W dniu 2 września 2007 roku spotkałem się z ks. proboszczem w Chełmie Dolnym oraz z Radą Kościelną, przekazaliśmy organy, które w raz z moim zastępcą ufundowaliśmy za prywatne pieniądze.

W dniu 4 września 2007 roku spotkałem się z komitetem organizacyjnym dożynek.

W dniu 6 września 2007 roku uczestniczyłem w spotkaniu wiejskim w Stołecznej i Tchórznie. W tym samym dniu spotkałem się z Panem Gutowskim w sprawie zdjęć lotniczych naszej gminy oraz z ułanami z „Klubu Kawaleryjskiego im. XII Pułku Ułanów Podolskich” ze Szczecina

w Góralicach.

W dniu 7 września 2007 roku uczestniczyłem w 20 Barzkowickich Targach Rolnych oraz w Mieszkowickich Dniach Kultury.

W dniu 8 września 2007 roku uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych Gartz wraz z zespołem z Góralic.

9 września 2007 roku Dożynki Gminne w Rosnowie.

14 września 2007 roku uczestniczyłem w pożegnaniu lata w DPS.

16 września 2007 roku uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Myśliborzu.

17 września 2007 roku spotkałem się z przedstawicielami Telewizji Myślibórz w sprawie nakręcenia filmu promocyjnego w tym samym dniu spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych leżących na terenie Gminy Trzcińsko - Zdrój.

18 września 2007 roku gościłem przedstawicieli Clusius College z Alkmaar w Holandii.

Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie ze Szkołą Clusius College z Alkmaar w Holandii.

19 września 2007 roku spotkałem się z dyrektorem ANR Stępniem oraz w tym samym dniu z uczestniczyłem w spotkaniu roboczym dotyczącym wstąpienia do LIDERA PLUS.

Informacja z przeprowadzonej kontroli placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. W dniu 25 września pracownicy Urzędu Miejskiego na Zarządzenie Burmistrza przeprowadzili kontrolę placów zabaw i boisk sportowych będących własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój. W trakcie czynności spisany został protokół szczegółowy. Oto ogólne wnioski:

- wszystkie place zabaw za wyjątkiem elementów drewnianych zamontowanych w Trzcińsku-Zdroju nie posiadają certyfikatów bezpieczeństwa,

- place zabaw w Rosnowie, Piasecznie, Chełmie Dolnym, są urządzone wśród drzew, których suche gałęzie i konary mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników,

- place zabaw są ogrodzone w miejscowościach: Gogolice na placu szkolnym, Piaseczno, Stołeczna, w części w Dobropolu, Strzeszowie i Trzcińsku-Zdroju,

- niebezpieczeństwo wynikające z bliskości jezdni występuje w Chełmie Górnym i Dolnym oraz nieznacznie w Rosnowie gdyż tam jest pas krzewów oddzielających plac od jezdni,

- boiska sportowe w większości są nie ogrodzone, jedynie w Piasecznie i Góralicach jest ogrodzenie z żerdzi drewnianych, w pozostałych najczęściej naturalną ochronę pełni niewielka skarpa (tak jest w Gogolicach i Stołecznej). Pełne ogrodzenie płyty boiska jest w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Polnej jednak ogrodzenie całego obiektu jest zniszczone.

- w Dobropolu i Klasztornem boiska sportowe w ogóle nie są oznaczone i można się domyślić po wydeptanej trawie, że to właśnie są boiska.

Placu zabaw nie jest urządzony w miejscowościach: Klasztorne, Góralice, Tchórzno i Górczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 26-09-2007 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2007 14:14