Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr I/98/2007 w sprawie: zmian budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój


Zarządzenie Nr I/98/2007

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2007; po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu odnośnie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej - zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, o kwotę - 44.950 zł

w tym (w całości):

1) dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących Gminy -

nie objęte planami finansowymi gminnych jednostek budżetowych,

o kwotę - 44.950 zł

z tego:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 2030 - 2.924 zł

- rozdział 80195, § 2030 - 8.310 zł,

b) w dziale 852, rozdział 85219, § 2030 - 1.500 zł

- rozdział 85295, § 2030 - 13.416 zł,

c) w dziale 854, rozdział 85415, §2030 - 18.800 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, o kwotę - 44.950 zł

w tym (w całości):

1) wydatki na realizację własnych zadań bieżących Gminy -

w ramach dotacji celowych, o których w § 1, o kwotę - 44.950 zł

z tego:

- w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju:

a) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 210 zł

na dofinansowanie zakupu podręczników

dla dzieci rozpoczynających roczne

przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Góralicach:

b) w dziale 801, rozdział 80195, § 4300-2 - 8.310 zł

na dofinansowanie wycieczki pt.: „Śladami

pierwszych Piastów”, realizowanej w ramach

„Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci

i młodzieży do miejsc pamięci narodowej -

Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”

c) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-3 - 1.700 zł
na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju

dla uczniów;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju:

d) w dziale 801, rozdział 80101, § 4010-1 - 2.441 zł

- rozdział 80101, § 4110-1/1 - 423 zł

- rozdział 80101, § 4120-1/1 - 60 zł

na sfinansowanie nauczania języka angielskiego
w klasie I i II w okresie wrzesień-grudzień 2007 r.,

e) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 2.810 zł

na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci

rozpoczynających naukę w klasach I-III,

- rozdział 85415, § 3260-3 - 2.300 zł

na dofinansowanie zakupu

jednolitego stroju dla uczniów;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stołecznej:

f) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 5.540 zł

na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci…

w klasach I-III,

- rozdział 85415, § 3260-3 - 2.900 zł

na dofinansowanie zakupu

jednolitego stroju dla uczniów;

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gogolicach:

g) w dziale 854, rozdział 85415, § 3260-2 - 1.890 zł

na dofinansowanie zakupu

podręczników dla dzieci…

w klasach I-III,

- rozdział 85415, § 3260-3 - 1.450 zł

na dofinansowanie zakupu

jednolitego stroju dla uczniów;

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju:

h) w dziale 852, rozdział 85219, § 4210-2 - 1.000 zł

- rozdział 85219, § 4300-2 - 500 zł

na dofinansowanie działalności

bieżącej ww. jednostki (w odniesieniu

do paragrafów jw.),

- rozdział 85295, § 3110-1 - 13.416 zł

na dofinansowanie Programu

wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”.

§ 3. Dokonuje się, w trybie art. 188 ust. 3 wymienionej na wstępie ustawy, zmiany
przeznaczenia części rezerwy celowej budżetu Gminy, a tym samym przeniesienia
wydatków z tej rezerwy - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się w drodze przeniesienia część rezerwy celowej, z pierwotnym
przeznaczeniem wydatków na remonty bieżące w obiektach szkolnych -

w planie finansowym Urzędu Miejskiego jw., o kwotę - 26.900 zł

w tym (w całości):

a) w dziale 758, rozdział 75818, § 4810-3 - 26.900 zł;

2) zwiększa się w drodze przeniesienia, po zmianie przeznaczenia części ww. rezerwy,
wydatki na zadania inwestycyjne - w planie finansowym Szkoły Podstawowej
w Stołecznej, o kwotę - 26.900 zł

w tym:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 6050-1 - 6.000 zł

na zadanie pn. „Remont kapitalny

obiektu Szkoły Podstawowej w Stołecznej

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na wymianę pokrycia dachowego”,

- rozdział 80101, § 6060-1 - 20.900 zł

na zadanie pn. "Zakup i montaż kotła c.o.

do Szkoły Podstawowej w Stołecznej”.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na realizację własnych zadań
bieżących w dziale 801 - w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/74/07 z dnia
24.05.2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty w
Trzcińsku-Zdroju - na bazie Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju - w ten sposób, że:

1) zmniejsza się - w drodze przeniesienia - wydatki budżetowe w planie finansowym
Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju, o kwotę - 57.610 zł

w tym:

a) w dziale 801, rozdział 80101, § 3020 - 160 zł

- rozdział 80101, § 4010 - 43.700 zł

- rozdział 80101, § 4110-1 - 6.150 zł

- rozdział 80101, § 4120-1 - 880 zł

- rozdział 80101, § 4210 - 4.520 zł

- rozdział 80101, § 4280 - 100 zł

- rozdział 80101, § 4300 - 700 zł

- rozdział 80101, § 4350 - 200 zł

- rozdział 80101, § 4370 - 600 zł

- rozdział 80101, § 4740 - 600 zł;

2) zwiększa się - w drodze przeniesienia - wydatki budżetowe w planie finansowym
Zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty w Trzcińsku-Zdroju,

o kwotę - 57.610 zł

w tym:

a) w dziale 801, rozdział 80114, § 3020 - 160 zł

- rozdział 80114 § 4010 - 43.700 zł

- rozdział 80114, § 4110-1 - 6.150 zł

- rozdział 80114, § 4120-1 - 880 zł

- rozdział 80114, § 4210 - 3.800 zł

- rozdział 80114, § 4260 - 600 zł

- rozdział 80114, § 4280 - 60 zł

- rozdział 80114, § 4300 - 600 zł

- rozdział 80114, § 4350 - 140 zł

- rozdział 80114, § 4370 - 500 zł

- rozdział 80114, § 4410 - 500 zł

- rozdział 80114, § 4740 - 220 zł

- rozdział 80114, § 4750 - 300 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

UZASADNIENIE:

Podstawą zwiększenia budżetu - po stronie dochodów i wydatków - o kwotę równoważną 44.950 zł, stanowią zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianach dotacji celowych dla budżetu Gminy, a to:

- zarządzenie Nr 346/2007 z dnia 3 sierpnia 2007 r. (zwiększające dotację w dziale 854, rozdział
85415)

- zarządzenie Nr 365/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. (zwiększające dotację w dziale 854,
rozdział 85415 - w uchwale niniejszej uwzględniono zwiększenie „per saldo” dotacji z
jednakowym przeznaczeniem - wg zarządzeń Nr 346 i 365/2007)

- zarządzenia Nr 355/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. (zwiększające dotację)

- zarządzenie Nr 361/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. (jw.)

- zarządzenie Nr 365/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r. (jw.)

- zarządzenie Nr 370/2007 z dnia 21 sierpnia 2007 r. (jw.)

- zarządzenie Nr 377/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. (jw.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 05-09-2007 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Piotr Tomaszewski 26-09-2007 07:55