Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/73/07 w sprawie utworzenia zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty w Trzcińsku-Zdroju


Uchwała Nr VIII/73/07
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 24 maja 2007r

w sprawie: utworzenia zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty w Trzcińsku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42, poz. 273) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249, poz. 1832), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną - jednostkę budżetową pod nazwą Zespół ekonomiczno- administracyjny oświaty w Trzcińsku-Zdroju zwany dalej Zespołem.

2. Zespół tworzy się na bazie pracowników administracyjnych Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju oraz mienia ruchomego będącego na wyposażeniu wymienionej Szkoły.

§ 2. 1. Zespół będzie wykonywał zadania jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. Do zadań Zespołu w szczególności należy:

  1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

  2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

  3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej szkoły lub placówki;

  4. wyposażenie szkół, przedszkoli i placówek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

2. Szczegółowy zakres zadań Zespołu określa Statut.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy do opracowania Statutu Zespołu i przedłożenia do Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Traci moc uchwał nr XVII/108/95 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania szkół podstawowych w gminie Trzcińsko-Zdrój od dnia 01.01. 1996r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 11-07-2007 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2007 15:23