Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/71/07 w sprawie nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój nieruchomości od PKP S.A. w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR VIII/71/07

Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z
dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie nabycia na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój nieruchomości od PKP S.A. w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 66 § 1 ust 2, § 2 ust. 2, art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86 poz. 723, Nr 143 poz. 1199; z 2006 r. Dz. U. Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Nabyć na mienie Gminy Trzcińsko-Zdrój prawa do nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, dla których wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków i budowli są Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie w zamian za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz pokrycia przyszłych zobowiązań podatkowych wobec Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/71/07
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 24 maja 2007r.

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie wystąpiły z wnioskiem o zbycie na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój nieruchomości zlokalizowanych na terenie naszego miasta będących własnością Skarbu Państwa, których PKP S.A. jest wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków i budowli - w zamian za zaległości powstałe z tytułu podatku od nieruchomości oraz zaliczenie powstałej z tego tytułu nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych wobec Gminy za rok 2007 i lata następne do wyczerpania się kwoty nadpłaty .

Stosownie do art. 66 § 1 ust. 2 i art. 76 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa/ tekst jednolity - Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późniejszymi zmianami/ w celu wygaśnięcia zobowiązań podatkowych oraz pokrycia przyszłych zobowiązań podatkowych należy przejąć od PKP S.A. nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, o których mowa jak wyżej nastąpi z dniem podpisania umowy notarialnej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Tomaszewski 11-07-2007 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2007 15:21